CONGRÉS INTERNACIONAL
ART · DESCODIFICACIÓ · DESOCIALITZACIÓ · ACTIVACIÓ · TERRITORI
07-08.07.2021 / ONLINE

ART I ESPAI SOCIAL EN TEMPS DE CONTROL, DESCONTROL I AÏLLAMENT

ADD+ART, immers en el context global de la pandèmia, és un congrés que està orientat a debatre i posar en comú projectes i recerques entorn dels mecanismes de producció, les estratègies de formalització de processos i la configuració de nous espais, per a la materialització de les pràctiques artístiques i la seva interacció amb l’espai social.

⇆ Accés a la página web del congrés

ADD+ART TEMÀTIQUES

Les pràctiques artístiques que generen espais socials es troben en una tessitura perfecta per ser revisades i replantejades, tenint en compte el canvi de paradigma que es defineix en un context de pandèmia i postpandèmia. Una situació caracteritzada per les conseqüències derivades de tensions com: l'aïllament presencial i la connexió virtual permanent, el perill de contagi i el desig d’immunitat, el control dels cossos i el descontrol de les formes d’interacció social, les polítiques de la continència i les economies en depressió, els espais de les cures i la desinfecció dels espais, la realitat ficcionada i la ficció sobrevinguda. Una escena que ha aparegut de manera sobtada per definir una nova configuració de les coses, i que en l’àmbit de la creació artística afecta directament les habituals estructures que combinen recerca, producció, concreció i visibilitat de processos o projectes. Una escena que pot ser entesa alhora com un pas més d’una suma de processos encadenats que, accelerats per la constant necessitat de creixement, reaccionen i posen en situació de crisi diferents ecosistemes.

En les pràctiques artístiques contemporànies, les dinàmiques de recerca i producció vinculades al lloc, al desenvolupament de residències temporals, i consegüentment a totes aquelles formes d'exhibició, socialització, mediació o dinamització de les pràctiques artístiques, es veuen afectades per aquest nou paradigma. Quines són les estratègies que cal desplegar amb relació a l’obra i l'exhibició? Quina és la nova realitat per a totes aquelles pràctiques que es fonamenten en l'acció social? Quins elements calen per generar altres formes d’elaboració de continguts en un futur incert? Quins són els nous públics que cal definir per a aquest espai públic emergent?

ADD+ART vol ser un espai de confluència per posar en comú projectes de recerca artística que incideixen en aquestes temàtiques, i que pel context actual es veuen profundament alterats en el futur. Per aquest motiu es plantegen tres línies temàtiques que pretenen posar en diàleg recerques i experiències prèvies al context actual (anteriors al 2020), exploracions i temptatives desplegades durant el context de pandèmia que aporten noves estratègies adaptades a l’emergència del moment (2020) i investigacions que configuren o visualitzen futurs possibles.

Línies temàtiques que interconnecten recerca artística amb escenaris de futur: 

  • ART-TERRITORI. Residències temporals i dinàmiques de producció contextualitzada i localitzada. Interaccions, definicions o creacions de nous termes sobre el futur de la relació entre creació artística i espai públic.
  • ESPAIS-DISPOSITIUS. Altres «estructures d'emplaçament» per exposar, exhibir, contextualitzar o socialitzar. Creació de nous entorns virtuals, mixtos o presencials.
  • DESCODIFICACIÓ-ACTIVACIÓ. Recerca de nous llenguatges, art i performativitat, nova objectualitat, lectures expandides, produccions per a altres públics.

ORGANITZACIÓ

— IMARTE. Grup d'Investigació en Processos Artístics i Noves Tecnologies. Universitat de Barcelona. Projecte de recerca IN>TRA2. «La lectura como práctica artística: nuevos modelos de decodificación creativa »(PGC2018-093862-B-C21). Ministeri d’Educació, Ciència i Universitats.

— IDENSITAT. Plataforma d'acció i investigació artística que experimenta interaccions entre l'art i l'espai social. Realitza el projecte ART ⇆ TERRITORI en col·laboració amb Casa Planas, Le BBB centre d'art i La Escocesa.

IN>TRA2 és un projecte del grup de recerca IMARTE que explora des de la pràctica i la recerca artística els processos de descodificació de l’acte de la lectura amb la finalitat de generar obertures semioticomaterials en les relacions entre art, ciència, tecnologia i societat. IMARTE inicia la seva participació en projectes competitius l'any 2000 creant diferents línies d'investigació fins a l’actualitat.

ART  TERRITORI és un projecte articulat com a xarxa de residències per a fomentar la recerca i la producció artística a Catalunya, Illes Balears i Occitània, impulsat de manera col·laborativa per Idensitat, Casa Planas (Palma), La Escocesa (Barcelona) i Le BBB centre d’art (Toulouse). Té el suport de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

LOGOS TOTS 04


@IDENSITAT 2021