Skip to main content

EXPOSICIÓ TRANSPERIFÈRIES
Territoris i residències artístiques
De l'11.05.2023 al 13.07.2023 
Castell de Montjuïc
, Barcelona

Transperiferia és un concepte i alhora una estratègia conceptual que dóna unitat i coherència als diferents nodes que han participat en la xarxa de residències realitzades en el projecte Art ⇆ Terri­tori (2019-2020) i REART ⇆ (2022-2023).
Aquests nodes estan formats per Idensitat, La Escocesa, Casa Planas i BBB centre d’art, connectats entre ells per donar forma a aquests dos projectes.

Transperifèries es presenta aquí com una exposició que s'obre amb una visita comentada amb les artistes i entitats el dia 11 de maig a les 18h, que inclou un grup heterogeni d’obres artístiques que, en el seu conjunt donen respostes pròpies al concepte transperifèria. Corentine Le Mestre, Marta Azparren, Melisa López, Josephine Lunal, Lourdes Peñaranda, Maria Alcaide i Célin Jiang, han desenvolupat els seus treballs en el marc d'Art ⇆ Territori i  REART ⇆ i són resultat de la recerca artística implicada en els contextos específics, proposats per Idensitat (web), La Escocesa (Barcelona), BBB centre d’art (Toulouse) i Casa Planas (Palma).  complementats per la realització de dues trobades-laboratori i un arxiu digital de projectes.

Cadascun dels projectes realitzats dona respostes pròpies al concepte transperifèria, ja sigui en relació amb la imatge d'arxiu (Le Mestre), amb el món vegetal de l'ecosistema urbà (López),  amb la comunitat creativa que dóna nova vida al passat fabril de l’espai (Azparren), amb la pell i la materialitat dels textos (Lunal), amb les contigüitats espai-temporals mitjançant la fotografia (Peñaranda), amb la mobilitat temporal i el desplaçament de les zones de confort (Alcaide), o amb  les vides digitalitzades i la virtualitat de les emocions com extensió del sistema capitalista (Jiang). El concepte transperifèria ha esdevingut un procés obert a l'exploració de noves maneres d'habitar els llocs de residència i producció artística i connectar-se amb diferents elements del context. Es converteix així en un concepte que esdevé plural, i que per aquest motiu dóna nom a l’exposició des d’aquesta perspectiva diversa, que no s’esgota en si mateixa.

Com a concepte fa referència a la idea d’atravesar, desbordar, desactivar o multiplicar la relació centre-perifèria, per a projectar-la més enllà del que es troba dins o fora d’aquesta relació polaritzada. Pren en consideració el context global, caracteritzat per l'augment de tensions relacionades amb la por a l'altre i al que és desconegut, l'augment de polítiques de replegament, d'apel·lació nacional i de redefinició de fronteres, i la consegüent tendència a provocar l'aïllament, la incomunicació, la clausura, la lluita per la identintat o la desconnexió. Parteix de la suposició que aquest tipus de reaccions i conseqüències contribueixen a polaritzar la relació entre centre, entès com a espai previsible de control, lloc de poder, i perifèria com a espai d'incertesa, descontrol i també de possibilitat d’acció. Alhora, els espais de residència relacionats amb el projecte són conscients de la seva ubicació i del seu posicionament transperifèric, tant pel que fa al context de la ciutat com a les pràctiques artístiques que impulsen. Les residències temporals han suposat una oportunitat per prendre aquest concepte, redimensionar-lo, desplaçar-lo i posar-lo en relació amb l'especificitat del lloc, del moment i de la velocitat que tot plegat succeeix. Quan els centres muten i es reprodueixen constantment i les perifèries apareixen com a alternatives i llocs de possibilitat entorn d’ells, transperifèria seria la relació que s’impulsa entre els diferents espais de possibilitat i la relació subversiva que s’estableix amb els centres quan despleguen els seus dominis, necessitats de control i lluites de poder.

Transperifèries recull i presenta en format expositiu el treball de les set artistes, així com activitats realitzades de forma paral·lela a les residències i els arxius audiovisuals generats durant el procés. 


MÉS INFORMACIÓ SOBRE Art ⇆ Terri­tori (2019-2020) i REART ⇆ (2022-2023). 

Amb els peces de:

Diario de fábrica / MARTA AZPARREN
La Escocesa
Un projecte audiovisual que reflexiona sobre l'empremta del treball industrial en l'activitat artística a partir de l'encreuament de la mirada de Roberto Rossellini a Europa 51, amb el pensament de Simone Weil i la seva descripció del treball fordista a Diari de fàbrica .
Durant la seva estada a La Escocesa, Marta va fer diferents entrevistes a artistes que estaven en residència i extreballadores de l'antic espai fabril. Totes elles han relatat la seva feina amb relació a dues activitats diferents que donen i han donat sentit a l'espai de la fàbrica, la producció creativa i la producció tèxtil. Els gestos repetitius derivats d'una reproducció gestual dels seus treballs formen part de la peça audiovisual, que es va presentar en format de projecció performativa al mateix context de l'Escocesa. http://www.martaazparren.es/

Missing Edge / CORENTINE LE MESTRE
Casa Planas
Missing Edge tracta el concepte de transperifèria aplicat directament a l'anàlisi i la lectura de les imatges. A la fotografia, aquest terme traduiria la idea d'una imatge fluida que pot ser travessada, implicant que hi ha un centre de la imatge, un arrelament i una interconnexió territorial. Le Mestre va concretar la seva investigació a l'arxiu d'imatges postals de Casa Planas on apareixen plantes de procedència exòtica a les vores. Pren com a punts de partida, el lloc físic de l'Arxiu de Casa Planas i l'anàlisi de la imatge fotogràfica, i a partir d'aquí explora els efectes d'aquestes imatges a l'entorn real. Aborda una reflexió doble, la relació entre l'imaginari i la construcció del paisatge, així com la distribució comercial de les imatges i les plantes, ambdós sinònims d'una circulació globalitzada. Una anàlisi sobre la identitat des de l'estudi de les plantes, la representació en el marc de la indústria turística i la configuració d'un paisatge. https://corentinelemestre.wixsite.com/corentinelemestre

Posibilidades de ser cabaña / MELISA LÓPEZ
Le BBB centre d’art
El concepte de cabana remet automàticament a una possibilitat de crear un lloc, d'habitar-lo, de protecció i aïllament. Per dur a terme el projecte, Melisa ha recorregut la ciutat de Toulouse traçant una cartografia a partir dels vincles que estableixen les plantes a l'espai urbà. Prenent Le BBB centre d'art com a punt de partida, va proposar una forma diferent de mapejar el territori, mitjançant recorreguts realitzats a partir dels espais de vida vegetal, i invertint la lògica de centre-perifèria, per la definició de múltiples centres connectats entre sí per múltiples espècies vegetals. Recórrer, assenyalar i posar de manifest aquestes interconnexions existents al territori esdevé una metàfora de la transperifèria, amb la possibilitat de ser cabana per preservar, donar vida i crear llocs on diferents espècies de vida cohabiten. https://melisalopez.es/

Texo / JOSEPHINE LUNAL
La Escocesa
Text i tèxtil provenen de la mateixa paraula llatina "texo". Aquesta etimologia comuna indica que concebre un text és posar en tensió diferents fils i entrellaçar-los. Josephine ho compara amb el treball de l'artista, acoblant conceptes i materials. A través d´aquest projecte proposa una reflexió sobre els processos de creació que combinen materialitat i conceptualitat, propis del treball de l´artista. Durant la residència, Josephine ha treballat sobre tres elements materials, el text, el bioplàstic i la ceràmica. Combinant-los i interactuant entre ells, ha dut a terme la seva investigació, relacionant la transperifèria amb la pell: “sent la pell la nostra pròpia perifèria i alhora un sistema porós”. https://josephinelunal.wixsite.com/portfolio

Contigüidades/ LOURDES PEÑARANDA
Casa Planas
El projecte "Perifèria estereoscòpica" en què ha treballat Lourdes, investiga sobre contigüitats espai-temporals elevades a un estadi d'il·lusions tridimensionals. Si escau, la perifèria es converteix en centre continu i comú, una oscil·lant convivència compartida entre temps, formes, colors i personatges amb la utilització dels visors estereoscòpics. Durant el seu procés ha comparat fotos del passat amb altres de més recents buscant i aconseguint contigüitats entre algunes. Davant d'aquesta paritat d'imatges, Casa Planas, va suggerir l'ús dels aparells estereoscòpics, que formen part de la col·lecció i l'arxiu (Taxiphotes). Així, el procés creatiu ha consistit a trobar aquest espai contigu del paisatge, per construir o recrear noves topografies, nous paisatges que es formen en creuar imatges que pertanyen a dos períodes temporals diferents. https://www.lourdespenarandaestudio.com/

Me he ido tantas veces que no sé si avanzo o retrocedo. / María Alcaide
Idensitat
Maria ha utilitzat el tema de la transperifèria per parlar de l'experiència de totes aquelles que han hagut de moure's de la seva zona de cures per aconseguir un jornal (tal com abans van fer els avis, o com els rebesavis). Parla de totes aquelles que se n'han anat, han arribat o estan ocupant sempre uns espais perifèrics, no importa quin sigui el seu sector artístic. L'objectiu ha estat parlar de la precarietat, des d'un punt de vista realista, però amb la voluntat de compartir algunes receptes. Trobar espais, textos, referències, genealogies i construir, des d'aquí, una història comuna per donar-se suport les unes a les altres. El tema de la perifèria és present des de la idea de "viure una perifèria en moviment". https://mariaalcaide.com/

My Best Emotions — Hard-discount of (#self ) Love / Célin Jiang
Idensitat
Bisou Magique 茜茜 és un humà virtual, modelat a partir dels trets de l’artista. Viu en línia, es desplaça sense parar, interactua amb el seu públic, per trobar la seva felicitat al supermercat de l'amor. El treball de Célin parteix de considerar el paper de la digitalització de la nostra vida quotidiana, com a lloc de noves formes d'expressió, de participació, de coneixement de l'entorn i de trobar-nos com a aspectes positius; considerant també, des de la total capitalització d'internet, l'increment de control, la vigilància, I el malbaratament de dades. Investigant i recollint dades variades d'internautes, my best emotions, recrea un àmbit virtual d'activitat on l'artista entrevista, es troba, conversa, amb diferents persones, investigant fins on és possible generar amor, empatia, odi, en algú que ni veus, ni saps si és real. La mateixa artista utilitza un avatar i filtres, que representen aquells privilegis que s'utilitzen per canviar l'ésser orgànic original. Des d'un espai entre el joc i l'especulació, una simulació de vida real on tot és autoconsumit, amb una metodologia científica, es recullen totes les dades, des de les hores d'ús de l'app, fins als missatges i respostes, edats, llocs d’origen, etc. https://www.instagram.com/bis0u.magiqu3/


Visita amb artistes. 11.05.2023

 

EXPO TRANSPERIFERIES 02
EXPO TRANSPERIFERIES 03
EXPO TRANSPERIFERIES 04
EXPO TRANSPERIFERIES 05
EXPO TRANSPERIFERIES 06
EXPO TRANSPERIFERIES 07
EXPO TRANSPERIFERIES 08
EXPO TRANSPERIFERIES 09
EXPO TRANSPERIFERIES 10
EXPO TRANSPERIFERIES 11
EXPO TRANSPERIFERIES 12
EXPO TRANSPERIFERIES 13
EXPO TRANSPERIFERIES 14
EXPO TRANSPERIFERIES 15
EXPO TRANSPERIFERIES 16
EXPO TRANSPERIFERIES 17
EXPO TRANSPERIFERIES 18


Crèdits:
ART ⇆ TERRITORI i REART ⇆ són projectes articulats com a xarxa de residències pel foment de la recerca i la producció artística impulsat de manera col·laborativa per Idensitat, Casa Planas (Palma), La Escocesa (Barcelona) i Le BBB centre d’art (Toulouse).

ARTISTES
Corentine Le Mestre, Marta Azparren, Melisa López, Josephine Lunal, Lourdes Peñaranda, Maria Alcaide i Célin Jiang
PROJECTE EXPOSITIU 
Idensitat, La Escocesa, Casa Planas
Alba Feito, Irati Irulegi, Alba Colomo, Albert Gironès, Ramon Parramon, Roser Colomar, Anna Recasens, Alelí Mirelman
DISSENY GRÀFIC
Silvia Renda (Radial Radiant)
TIPOGRAFIA
Clémence Fontaine, Théo Guillard
MUNTATGE
Marta Archiles 
VÍDEO
Idensitat

AMB EL SUPORT 
Ministerio de Cultura y Deporte, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Castell de Montjuïc.

LOGOS VIDEO TRANSPERIFERIES 2023