Skip to main content

Exportar-se. Panorama i particularitats dels diferents contextos de difusió de les arts plàstiques a França i Espanya
Idensitat, Casa Planas, L'Escocesa, Le BBB centre d'art i la UB

Continua llegint

Laboratori d'idees per a convocatòries cuidades
Taller 10, 15, 24 novembre 2021
Idensitat + La Ecocesa + Eurorregió Pirineus Mediterrània

Continua llegint

CONGRÉS INTERNACIONAL
ART · DESCODIFICACIÓ · DESOCIALITZACIÓ · ACTIVACIÓ · TERRITORI
07-08.07.2021 / ONLINE

Continua llegint