Skip to main content

GLOSSARI IL·LUSTRAT.
Des dels límits i les conexions en el territori.
BARÓ DE VIVER 2019

Nexes Baró de Viver és un projecte de col·laboració entre IDENSITAT, Servei de Dinamizació Juvenil Baró de Viver, Servei d'Intervenció per la Convivència a l'Espai Públic de Sant Andreu y Escola L'Esperança de Baró de Viver a partir de l'exploració urbana, creació de continguts textuals i visuals, i presentació de resultats.

El projecte es fonamenta en la construcció d'un glossari il·lustrat, a partir de l'exploració d'espais proposats per alumnes de tercer i primer d'ESO, des de la seva relació vivencial. S'han desplegat accions amb l'objectiu de seleccionar, recórrer i representar diferents espais urbans que per la seva història, el seu imaginari o la seva configuració urbana, constitueixen llocs d'ús, de relació de grup, però també llocs de perill, d'inseguretat o poc freqüentats per els joves. Llocs amables o llocs prohibits, espais que connecten o espais que aïllen.

Metodologia: Exploració (ruta i observació dels espais prèviament seleccionats), creació d'un glossari (fan referència a llocs específcs de barri), configuració manual d'elements gràfics, creació d'imatges que posen en relació les paraules amb els espais (a través d' la fotografia), i diagnòstic de resultats amb l'objectiu de recollir millores dels llocs que s'han tractat.

El tema ve definit per les relacions entre la idea de límit o frontera i la de nexe o connexió, en relació a el barri on viuen els joves que hi participen. El Glossari Il·lustrat és un conjunt de paraules que a més de la seva definició, es posen en relació amb una sèrie d'elements gràfics i visuals com dibuixos, fotografies, símbols, o tipografies.


PROCÉS D'EXPLORACIÓ I CONFIGURACIÓ DEL TREBALL GRÀFIC

NEXES BARO VIVER 00
NEXES BARO VIVER 01
NEXES BARO VIVER 02
NEXES BARO VIVER 03
NEXES BARO VIVER 04
NEXES BARO VIVER 05
NEXES BARO VIVER 06
NEXES BARO VIVER 07
NEXES BARO VIVER 08
NEXES BARO VIVER 09
NEXES BARO VIVER 10
NEXES BARO VIVER 16

 


GLOSARI IL·LUSTRAT

Glossari 02 01
Glossari 02 02
Glossari 02 03
Glossari 02 04
Glossari 02 05
Glossari 02 06
Glossari 02 07
Glossari 02 08
Glossari 02 09
Glossari 02 10
Glossari 02 11
Glossari 02 12

 


EXPOSICIÓ ESCOLA ESPERANÇA
Exposició: 17.12.2019 / 10.01.2020

NEXES EXPO 01
NEXES EXPO 03
NEXES EXPO 04