ESPAI-E | ZONA INTERMÈDIA
TALLER ÁNGELA BONADIES - IDENSITAT
Juliol 2017
Baró de Viver / Trinitat Vella / Bon Pastor - BARCELONA
Fàbrica de Creacio Fabra i Coats

INTRODUCCIÓ
A Barcelona la noció i reivindicació del barri ressorgeix amb intensitat. El barri pren força i es reclama com a bastió d'identitat, de pertinença, d'autenticitat, de comunitat local; un indret sòlid des del qual fer front als fluxos de la mobilitat contemporània. Mentre els espais públics del centre ciutat són ocupats per estranys, els espais públics dels barris perifèrics són encara espais del local, petites resistències al tsunami de la temporalitat del visitant. La projecció i visió de la ciutat sol resumir-se en els seus eslògans. De l'anterior "Barcelona Inspira", orientat a generar un espai busines friendly per a creadors, emprenedors o joves talents, hem passat al "Sóc de Barri". La gran ciutat és la suma dels seus barris, de les persones que són del barri (habiten, treballen o hi participen). Però davant aquesta nova articulació discursiva apareixen diverses qüestions en relació a l'aïllament i la connexió entre les diferents demarcacions territorials de la ciutat barri.

S'han convertit aquests barris en una mena d'illa? I si són illes, quins espais transitables i identificables hi ha entre unes i altres? Algú reivindica les zones intermèdies com a part de la seva identitat, com a part del seu barri? Són aquests espais intermedis la perifèria dels barris? La precarització i la dualitat social està relacionada amb aquests espais?

TALLER
El taller Zona Intermèdia, desenvolupat per Idensitat i l'artista Àngela Bonadies, pretén observar, descriure i investigar els complexos i particulars processos que es deriven de l'ancoratge en el lloc i en el temps del concepte de barri, entès com una entitat delimitada i reconeixible per seus habitants, en relació als espais fronterers que funcionen com a eixos connectors entre un barri i un altre. Tot això, en un paisatge amb interessants complexitats socials i urbanístiques generades per la dispersió dels nuclis urbans, caracteritzats per un ressorgir identitari i de pertinença. Aquest taller forma part del projecte ID Barri Besòs, que es realitza als barris de Trinitat Vella, Bon Pastor i Baró de Viver, de Barcelona.

Els objectius del taller són analitzar per entendre les dinàmiques de l'espai fronterer i intermedi; visualitzar per interpretar les articulacions diverses que sorgeixen en llocs que no són reivindicats com a part de la identitat d'un barri i, en definitiva, transitar i projectar per aquests marges del paisatge que funcionen tant com a elements d'aïllament com de connexió.

ESPAI-E és l'espai educatiu i experimental d'Idensitat que promou tallers, seminaris i activitats teòrico-pràctiques posant en relació ciutat, creació i espais socials. Aquest taller compata amb la col·laboració de Fabra y Coats Fàbrica de Creació de Barcelona.

METODOLOGIA
A través d'exploracions i rutes a peu i de la visita d'agents del context local, explorarem i assajarem maneres d'aproximar-se al paisatge intermedi situat entre els barris de Trinitat Vella, Bon Pastor i Baró de Viver, tres barris propers i units pel pasiaje semi-rural del riu Besòs, però que en la pràctica es troben poc connectats entre si.
El taller conclourà amb la realització d'una publicació conjunta que es presentarà a l'espai públic, i que formarà part d'una trilogia de tallers desenvolupada per IDENSITAT amb diferents artistes i col·lectius sobre els conceptes de l'Aïllament i la Connexió, l'eix de treball de ID Barri Besòs.

Dates i lloc
Del 12 al 14 de juliol, de 10 a 16h amb espai de treball disponible fins a les 19.
15 de julio d'11 a 14h presentació de resultats
Segona planta Fabra i Coats Fàbrica de Creació.

Preu i inscripcions
35 euros. Inclou el dinar dels tres dies de taller (de dimecres a divendres).
Inscipció: > ACCÉS AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Dirigit a
Artistes, dissenyadors, arquitectes, antropòlegs/es, geògrafs/es urbans, sociòlegs/es, historiadors/es de l'art, educadors/es socials i estudiants d'aquestes disciplines o altres interessades en l'àmbit de treball proposat.

Direcció del taller
Ángela Bonadies va estudiar arquitectura i és artista veneçolana. Desenvolupa projectes a través de la fotografia, el vídeo i a escriptura. Ha exposat, entre d'altres espais, en Perifèric Caracas Art Contemporani; MACBA, Barcelona; WKV, Sttutgart; ZKM, Karlsruhe; Obriu Caracas; Centre d'Històries de Saragossa; Es Baluard, Palma; MARC, Monterrey; ArtRio Solo Projects, Rio de Janeiro; Sala Mendoza, Caracas; Espai Mercantil, Caracas; Societat Martina Sarmento, Guimaraes.

Ángela Bonadies va impartir el taller Estructures d'Excepció, vinculat a l'exposició Translocacions d'Idensitat, realitzada a Arts Santa Mònica entre 2014 i 2015. El taller es va desenvolupar en dues fases i de realitzar un interessant treball al voltant del port de Barcelona, ​​que es va presentar a la galeria i espai de residència Homesession al juliol de 2016.

www.angelabonadies.com
Taller ESTRUCUTRAS D'EXCEPCIÓ

IDEE ZONAINTERMEDIA1
IDEE ZONAINTERMEDIA2

IDEE ZONAINTERMEDIA3

PROGRAMA
Dia 1: de 10 a 16h amb espai de treball disponible fins les 19h.
Ruta per la zona a treballar a càrreg de Milla Besòs:
Milla Besòs és el nom d'un grup d'estudiants d'arquitectura de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès que porten a terme un projecte enfocat a la rehabilitació dels barris que limiten amb el riu Besòs. L'objecte del projecte és promoure espais d'intercanvi entre diferents agents, per tal de millorar la problemàtica d'aquests. Concretament Milla Besòs està treballant sobre el teixit en desús situat al voltant de la central potabilitzadora d'aigua ETAP Besòs, per ser un punt estratègic amb condició de frontera entre els diferents barris.

Presentació de participants i d'Àngela Bonadies. Presentació de la metodologia de treball i preparació dels taller de forma col·lectiva.

Dia 2: de 10 a 16h amb espai de treball disponible fins les 19h.
Visita d'agents locals: A través de la conversa amb agents que treballen als barris de l'eix Besòs situarem els punts visitats a llarg de la ruta i establirem zones de treball on continuarem treballant.

Agents Convidats: Servei de Dinamització Juvenil de Trinitat Vella i Baró de Viver i Servei per la Convivència a l'Espai Públic de Trinitat Vella
Ens acompanyaran Ruben Toro i Marta Serra en representació del servei de dinamització juvenil, que treballa en la connexió i dinamització juvenil per reforçar i completar les tasques que es duen a terme des de l'àrea de joventut a cada barri, i Carlota López Rubio i Alejandra López Martín, del servei de convivència a l'espai públic. Es tracta d'un servei del districte de Sant Andreu que depèn de l'àrea de Prevenció. És un equip d'educadores i treballadores socials especialitzades en Treball Comunitari i Espai Públic. Elabora projectes i realitza accions comunitàries i grupals d'acord amb els següents eixos transversals.

Dia 3:de 10 a 16h amb espai de treball disponible fins les 19h.
Sessió de treball amb visita a l'Arxiu Municipal de Sant Andreu i producció de la publicació col·lectiva. 
A través de la visita al fons de l'Arxiu podrem conèixer i situar l'entorn que hem treballat i les transformacions que l'han atravessat durant el seu passat.

Dia 4: de 11 a 14h
Presentació de resultats

IMATGES DEL TALLER

ZONA INTEMEDIA 12
ZONA INTEMEDIA 01
ZONA INTEMEDIA 03
ZONA INTEMEDIA 05
ZONA INTEMEDIA 06
ZONA INTEMEDIA 07
ZONA INTEMEDIA 08

ZONA INTEMEDIA 10
ZONA INTEMEDIA 11
ZONA INTEMEDIA 13
ZONA INTEMEDIA 14
ZONA INTEMEDIA 15

 


RESULTATS DEL TALLER
El taller es va plantejar com un grup de treball integrat per l'artista Ángela Bonadies i els participants Inrma Estrada, Inmaculada Camps, Roberto Feijoo, Teresa Pizaco, Isabel Argany i l'equip d'Idensitat (Irati Irulegui, Roser Colomar i Ramon Parramon). Va donar com a resultats treballs i aproximacions individuals de diáleg i interpretació del paisatge a partir de la ruta pel riu Besòs i la visita d'agents del context. 

 


Microcosmos, Ángela Bonadies

Microcosmos, Angela Bonadies para el taller Zona Intermedia. Espai - E / IDBarri Besòs from Idensitat on Vimeo.

 


Primeras aproximaciones a Baró de Viver, Roberto Feijoo

roberto feijoo 01
roberto feijoo 02
roberto feijoo 03
roberto feijoo 04
roberto feijoo 05
roberto feijoo 06
roberto feijoo 07
roberto feijoo 08
roberto feijoo 09
roberto feijoo 10
roberto feijoo 11
roberto feijoo 12
roberto feijoo 13
roberto feijoo 14

 


Nus de la Trini, Irma Estrada 

P Irma 01
P Irma 02
P Irma 03
P Irma 04
P Irma 05
P Irma 06
P Irma 07
P Irma 08
P Irma 09
P Irma 10
  

 


Reflexiones en el camino, Teresa Picazo

Projecte Teresa Picazo 01
Projecte Teresa Picazo 02
Projecte Teresa Picazo 03
Projecte Teresa Picazo 04
Projecte Teresa Picazo 05

 

Links incluidos en el proyecto Reflexiones en el camino de Teresa Picazo:

http://www.barodeviver.cat/
http://www.lapelldelaciutat.org/jocs-trobades-voltant-duna-tanca/
http://laciutathoritzontal.org/es/cronologí-de-las-casas-baratas-debarcelona-1929-2010
http://lameva.barcelona.cat/noubarris/ca/historia-del-barri-de-vallbona
http://www.andreuenc.cat/societat/2017/01/27/la-mobilitat-millorara-als-barris-de-bonpastor-i-baro-de-viver
http://lameva.barcelona.cat/santandreu/ca/home/el-barri-de-baro-de-viver
https://youtu.be/NAKdhci45NU

 


Sóc Barceloní, de Baró de Viver, Inmaculada Camps

Inmaculada Camps 01


@IDENSITAT 2022