ESTÈTIQUES TRANSVERSALS #02
2014-15 | MANRESA

Projecte que impulsa pràctiques artístiques i accions educatives en relació amb espais socials de ciutats mitjanes.

ESTÈTIQUES TRANSVERSALS
Sota el nom ESTÈTIQUES TRANSVERSALS, art, acció educativa i ciutats mitjanes, Idensitat presenta un programa d’accions impulsat des de l'àmbit de les pràctiques artístiques contemporànies i fonamentat en la transdisciplinarietat, que connecta amb diversos àmbits del coneixement com la sociologia, l'antropologia, l'arquitectura, l'urbanisme, el disseny, l’educació social i les noves tecnologies aplicades. El programa té com a objectiu el foment de l’acció col·lectiva en la construcció de l’espai públic a través d’accions educatives que impulsin la creativitat social i la implicació de les persones en la producció cultural.

El programa té la voluntat d’endegar i donar continuïtat a processos col·laboratius en la relació entre pràctiques artístiques i contextos socials en els quals aquestes pràctiques no són habituals, establint vincles, també, entre les institucions o espais pròpiament artístics i l’espai social. El concepte de públics expandits abasta diferents nivells de les relacions entre usuari i producció artística, incorpora la idea d’usuaris i persones compromeses de manera activa i participativa en la construcció dels projectes. Inclou també, la capacitació i diversificació de públics no iniciats, ni especialitzats, però fa incís en el concepte de públic no com a mer espectador o consumidor, sinó com agent actiu.

ESTÈTIQUES TRANSVERSALS combina processos de recerca, de formació, de producció, de mediació en l’esfera pública i de presentació i difusió de resultats. Es planteja com un programa complex d'accions a partir de les quals es pretén reflexionar, de manera col·lectiva, a l'entorn de la construcció cooperativa de la ciutat i del paper de les pràctiques artístiques en relació a les xarxes d'acció ciutadana, en un procés de transició cap a una ciutat inclusiva i sostenible, amb nous models d'acció que fomenten la creativitat i l'articulació cooperativa de projectes.
ESTÈTIQUES TRANSVERSALS s'articula a partir de projectes impulsats per artistes o col·lectius d’artistes els quals incorporen metodologies col·laboratives en forma de tallers o altres dispositius de mediació educativa crítica.  Les propostes es desplegaran a diferents territoris posant en relació comunitats educatives, espai social i institucions artístiques del context local de treball, generant nous vincles en relació a les arts contemporànies, les comunitats educatives (professorat i alumnat) i les entitats locals, fomentant també una major cohesió social.
La finalitat de la proposta és generar relacions entre agents actius locals, i establir nous canals de col·laboració i comunicació entre comunitats educatives, el teixit social i les pràctiques i les institucions.

OBJECTIUS               
- Impulsar pràctiques col·laboratives i dispositius que treballin des de la mediació i l'acció educativa.                      
- Treballar a l’entorn de la idea de públics actius, o públics implicats en la producció de coneixements com a mecanisme per a generar nous vincles en relació amb les arts contemporànies.     
- Eixamplar les funcions de l'art i connectar-lo amb àmbits en els quals no és habitual que s'estableixin relacions entre ells.            
- Potenciar la capacitat de transversalitat de l'art per tal d'obrir noves vies d'experimentació.           
- Posar en relació les pràctiques artístiques contemporànies amb projectes, entitats i persones actives en contextos locals.
- Afavorir la creació d'espais o moments d'intercanvi de coneixements i sabers, que empoderin individual i col.lectivament les persones que estiguin involucrades en el projecte (artistes, experts/es i agents locals).
- Fomentar la creació i el sosteniment en el temps d’espais d’ensenayment-aprenentatge que incorporin entitats locals, creadors/es i comunitats educatives.
- Desenvolupar vincles afectius que relacionin un context social específic i unes pràctiques artístiques determinades, afavorint un millor i major accés a la cultura i comprensió dels continguts del projecte i de les característiques dels contextos on es desenvolupa.
- Generar o participar en espais d'acció col·lectiva, aportant elements que puguin incrementar la creativitat, la comunicació o la capacitat transformadora.
- Potenciar la hibridació, la contaminació i la pororsitat, combinant pràctiques artístiques i accions educatives de manera conjunta.

En marc d'Estètiques Transversals, entre els anys 2011 i 2012, es van desenvolupar els projectes CIRCULACIÓ, de Tanit Plana i RECORDS D’AVINYÓ I RECORDS DEL BRONX, de Nicolás Dumit Estévez. Els tres projectes es recullen una publicació que es farà pública a l'ctubre de 2015 amb textos d'Oriol Fontdevial, Aida Sánchez de Serdio i Laia Solé.


ET poster br
UNITAT MÒBIL DEL PAISATGE | U.M.P. : Projecte de MIXITÉ a Manresa.


En el marc del Laboratori de projectes de producció creativa i durant el 2013 i 2015 s'ha desplegat el Unitat Mòbil del Paisatge, del col·lectiu transdisciplinar Mixité (de l’arquitecta Marta Carrasco i l’artista Sergi Selvas). El projecte es desenvolupa a Manresa (Bages).

La Unitat Mòbil del Paisatge és un projecte d’activació d’un dispositiu mòbil que constitueix alhora un mecanisme catalitzador de processos de reflexió crítica sobre el territori; un element generador d’activitats per a la col·lectivitat; i un arxiu de la documentació i materials generats durant la recerca col·lectiva. La primera fase de disseny i construcció del dispositiu es va dur a terme l’any 2013. Posteriorment, a partir del treball en col·laboració i posant en relació diversos col·lectius i agents locals, s’han accionat aquests processos educatius sobre temes lligats a la ciutat i el territori, al patrimoni i al paisatge en el context de Manresa i el Bages.

El projecte s’ha desplegat a partir de la col·laboració de centres educatius, associacions, i altres agents locals amb els quals, durant l’any 2014 - 2015, s’ha treballat per tal de generar diferents processos de reflexió crítica i posar en valor tots aquells sabers que impliquen la mirada en termes de paisatge, i també la transformació recent del territori i de la ciutat.

Aquests processos s’han desenvolupat en forma de tallers amb cadascun dels col·lectius participants on s’ha imaginat, reflexionat, debatut i proposat noves lectures i mirades sobre la ciutat de Manresa i el seu entorn.

Així, el projecte s’ha articulat en diverses fases i accions. Durant la primera fase (2013), el projecte es desenvolupa amb l’impuls i la complicitat de l’entitat ecologista local Meandre, molt arrelada al territori i amb un gran coneixement sobre l’entorn natural i agrícola de la ciutat, amb multituds de projectes de divulgació i intervenció desenvolupats al llarg dels anys. El dispositiu mòbil es dissenya, es construeix i es presenta en un procés de diàleg i treball conjunt amb Meandre, prenent com a símbol d’aquesta.
Durant la segona fase (2014-2015), el projecte es desplega a partir, per una banda, de trobades de treball amb entitats i agents especialistes del territori i per l’altra, amb tallers específics en col·laboració amb centres educatius i entitats d’educació no formal.

Accions, processos i participants

taules treball
taules treball2

 

Taules de treball
Per a la construcció d’un mapa de relacions possibles, s’han organitzat dues trobades d’entitats, col·lectius i persones que treballen el territorio, per a debatre diverses idees i perspectives al voltant d’aquestes qüestions. Es proposa posar en comú les accions, els àmbits i els espais de treball de cada entitat per visibilitzar els punts de trobada tant en metodologies, interessos, objectius i espais d’acció. En aquestes trobades hi han participat el Centre d’Estudis del Bages, la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, l’Institut de Recerca Holística de Montserrat – Irehom, l’Escola Agrària de Manresa, Memòria.cat, Amics del Conservatori, Museu Comarcal de Manresa, Cacis Forn de la Calç, Cal Gras Alberg de Cultura.

Tallers
Amb l’objectiu de fer una recerca col·laborativa a l’entorn de les qüestions centrals del projecte, s'han desplegat una sèrie d’accions educatives basades en tallers específics per a treballar amb diferents aproximacions al territori a partir de metodologies i d’àmbits diversos.
•    Els sons de la memòria, en col·laboració amb alumnes de primer i segon grau de SAMI de l’escola de música L’Esclat de Manresa, coordinat amb els professors Anna Soler i Andreu Cano. En aquestes sessions, s’han treballat les sonoritats que diversos objectes produeixen en relació a la memòria quotidiana amb l’objectiu de posar en joc la vinculació entre memòria i paisatge. A partir del treball amb unes caixes de so, els i les participants han experimentat amb les sonoritats de certs objectes vinculats a la seva memòria personal, parant atenció a matisos, en aquest cas sonors, d’elements quotidians que habitualment no tenim presents i que conformen el nostre paisatge sonor. Participants: Clara Brunet Aran Ladrón de Guevara, Alba Rodríguez, Eduard Santaularia, Robert Torné, Pau Cardona, Guillem Fonts, Marina Giralt, Roger Gomez, Carlota Llasera, Eric Martí, Pere Navarro, Júlia Quiles, Adrià Salabert, Ignasi Serrat, Joan Servitja, Lluc Vila, Núria Barés

Paisatges sonors, en col·laboració d’alumnes de quart i cinquè grau de llenguatge musical de l’escola de música l'Esclat, en coordinació amb els professors Cristina Zafra i Pep Torras. En aquesta ocasió, a partir d’un enregistrament en vídeo, els i les participants han dissenyat i interpretat la seva banda sonora del paisatge a partir de la recerca i la construcció dels sons amb objectes quotidians. Participants: Maria Casas, Marcel Compte, Carla López, Míriam Martínez, Eric Roy, Arnau Izquierdo, Laia López, Maria Rovira

Aixopluc. Una construcció col·lectiva, en col·laboració amb els i les alumnes de l’Aula Oberta de l’Institut de Cal Gravat, coordinat pels professors Ramon Barlam i Lídia Biescas). Durant les sessions del taller, s’ha reflexionat sobre el valor i la necessitat de l’arquitectura des de la seva funció més bàsica, posant en joc la idea d’arquitectura en relació a l’autoconstrucció, a la reutilització i a la creació sostenible, entenent també el valor efímer i precari de construccions concretes en relació a la vida i el treball al camp. Per tant, es proposa aquest taller amb l’objectiu de reflexionar sobre allò que entenem com arquitectura i col·locar-ho també dins el debat sobre què és patrimoni arquitectònic i paisatge.
 El procés de construcció de l’aixopluc s’ha realitzat al llarg de dues setmanes al claustre del Museu Comarcal de Manresa, assajant també noves formes d’habitar el museu en un espai frontissa, a peu de carrer entre la institució i l’espai social. Participants: Miriam Burbano, Judith Hernández, Edgar Martínez, Aaron Molina, Aleix Rodríguez, Aaron Ruiz.

•Ciutats, en col·laboració amb el grup d'artistes El Garbuix, liderat per l'artista Eva Soto, les quals des del treball sobre el fons del Museu Comarcal, han explorat la Manresa històrica a través de les pintures, dibuixos i gravats del Museu i reflexionat sobre la ciutat contemporània i la imatge que la representa i defineix. Participants: Roser Cruz, Roser Mas, Fina Bonbehí, Fina Farrés, Alba Comas, Montse Forradelles, Lourdes Guàrdia, Maribel Botella, Lluïsa Cruz, Núria Lega, Assumpta Pla, Àngels Bertran, Esther Ferrer, Maria Suñé

Slide estetiques0001
Slide estetiques0002
Slide estetiques0003
Slide estetiques0004
Slide estetiques0005
Slide estetiques0006
Slide estetiques0007
Slide estetiques0008
Slide estetiques0009
>
Slide estetiques0010
Slide estetiques0011
Slide estetiques0012

 

Exposició: del 29 d'agost al 13 d'octubre de 2015. Museu Comarcal de Manresa Manresa.

Programa d'activitats:

Taller Mutacions:
Laboratori Permanent d’anàlisi del territori
Dies: 12, 19 i 26 de setembre
hora: de 17h a 20h
Lloc: Sala Gran. Museu Comarcal de Manresa

La construcció d’una maqueta a escala del territori manresà pretén treballar sobre el fet d’aprendre a llegir la ciutat i el territori de forma transversal entenent que en la seva formació i conformació hi intervenen molts més elements que els construïts per l’home, jugant-hi un paper fonamental els mateixos elements naturals del territori. S’organitzen activitats paral·leles a l’exposició per aprendre a llegir i interpretar cartografies urbanes i territorials històriques per diagnosticar i identificar aquells elements que han estat i són determinants per la formació de la ciutat.

 

JORNADES “Territori i paisatge: una aproximació a l’entorn des de les pràctiques culturals col·laboratives”

Territori, paisatge, i cultura.
Data: 1 d’octubre.
Hora: 19.00 h
Lloc: Sala Gran. Museu Comarcal de Manresa
Participants: Josep Huget, CatEmocions; Jordi de San Eugenio, Grup de recerca TRACTE (UVIC); Ignasi Mangue, arqueòleg-geògraf especialista en paisatges culturals; Ferran Climent, director científic del Geoparc Catalunya Central.

 

ET jonades2
Cultura i accions educatives: re-territorialitzar des de les pràctiques culturals col·laboratives.
Data: 23 d’octubre. 
Hora:18.00 h
Lloc: Sala Gran. Museu Comarcal de Manresa
Amb la Marta Ricart i Judit Vidiella

Estetiques Transversals light16 copia
Estetiques Transversals light18 copia

ET jonades2

 

 


UNITAT MÒBIL DEL PAISATGE és un projecte de Mixité (Marta Carrasco i Sergi Selvas) que es desplega en col·laboració amb IDENSITAT en el marc d'Estètiques Transversals i amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i el Museu Comarcal de Manresa, i en relació amb l’Escola de Música L’Esclat, l’Institut de Cal Gravat, el Grup de Pintura el Garbuix, i les entitats i ens locals Cacis Centre d’Art, Cal Gras, Amics del Conservatori, Memòria.cat, Irehom, Escola Agrària, Camp d’Aprenentatge Can Font, Consorci del Bages per a la gestió dels residus (Parc Ambiental), Anella Verda i Centre d’Estudis del Bages.

+ informació: www.ump.mixite.es


@IDENSITAT 2022