UN FRAGMENT DE RIU SEC
Taller d'exploració i producció en el Riu Sec de Castelló amb Agustín Serisuelo i Idensitat / Gener 2021

Taller realitzat per l'artista visual Agustín Serisuelo i Idensitat que activarà un grup de treball format per professionals de les arts visuals i disciplines vinculades al territori i al paisatge (arquitectura, ciències socials, urbanisme...) on, a partir d'una sèrie de recorreguts i derives pel Riu Sec i sessions de trobada en Menador Espai Cultural de Castelló, generaran diferents propostes i produccions de forma col·lectiva, presentant resultats en la pròpia llera del Riu Sec en una intervenció artística a l'espai públic. El taller té un aforament de 10 persones i es farà selecció de participants a través d'una breu carta de motivació.

Aquest taller forma part del projecte Estètiques Transversals - Ecosistemes de Ficció, d'Idensitat amb el suport del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Sobre el taller:
El Riu Sec de Castelló, com el Riu sec d'Alacant i el Túria al seu pas per València, coincideixen en que l'aigua no és habitualment visible, un perquè està desviada i altres perquè recullen l'aigua en moments de pluja. L'absència d'aigua en una estructura urbana i/o natural com una llera produeix simbologies, representacions i lectures (socials, urbanes i polítiques) que són els elements protagonistes en els tres territoris on es desenvolupa la proposta. A més, el record d'aquesta aigua i la forta presència del seu traçat físic estableixen una particular relació susceptible de treballar-se des del punt de vista de la ficció, de el relat distòpic o les realitats imaginàries.
El taller es planteja com una pràctica col·laborativa mitjançant la qual desenvolupar diferents estratègies d'aproximació i reconeixement d'un lloc: e este cas, un tram de la llera del Riu Sec, que travessa la ciutat de Castelló. La planificació urbanística i les infraestructures públiques deixen llocs al marge de la lògica quotidiana de la ciutat, com és el cas de la llera de l'Riu Sec. Aquest traçat suposa l'element vertebrador de la proposta, un lloc que evidencia la subcultura urbana i els ecosistemes vegetals i animals que emergeixen en aquests llocs. Un espai que es troba en la frontera del que és natural i allò artificial o entre l'urbà i el rústic, una sèrie de dicotomies que aporten uns qüestionaments crítics sobre la seva pròpia concepció i identitat.

Els continguts generats en el marc de el taller tindran un resultat obert i condicionat pel conjunt de el grup. Tots aquests exercicis es materialitzen en una intervenció col·lectiva on deixar patent les reflexions extretes de l'experiència de trànsit i reconeixement de la llera de l'Riu Sec.

El taller es desenvolupa al llarg de 4 sessions repartides entre ruta urbana, trobades de treball i creació i presentació de resultats.

- 14.01.2021, de 18 a 20h.
Sessió 1. Menador Espai Cultural de Castelló
. Sessió de presentació del taller amb l'artista Agustín Serisuelo i Idensitat. Presentació de les sessions, metodologia i resultats previstos.
- 15.01.2021, de 16 a 18.30h i 16.01.2021 de 11 a 13.30h
Sessions 2 i 3. Rutes pel Riu Sec amb Agustín Serisuelo i Idensitat.
En aquestes rutes identificarem els elements que ens interessin treballar a nivell individual i com a grup, utilitzant la fotografia, dibuix, audio, vídeo, el propi caminar i recol·lecció d'elements del paisatge com a mitjans de treball. Aquests materials trobats a la llera del riu, seran les pistes de possibles relats i imaginaris, on la pròpia llera i els seus diferents traçats seran un espai de lectura simbòlica del que és urbà / rural, de les diferents capes de la ciutat, de les presències socials, entre d'altres elements que hi són presents.
- 21.01.2021, de 16 a 19h
Sessió de treball i producció en Menador Espai Cultural.
En aquesta sessió posarem en comú els materials, visions i aproximacions basats en la nostra experiència en la llera del Riu Sec després de les rutes realitzades. Aquesta trobada servira per planificar i formalitzar el resultat final col·lectiu i la seva presentació pública.
- 12.02.2021, hora a definir
Presentació oberta de resultats
 on el grup de treball compartirà els processos de treball i la producció sorgida en el marc del taller.

imatge taller 1

 A qui va dirigit:
El taller està orientat especialment a persones vinculades a l'àmbit artístic, fotografia, arquitectura, urbanisme i qualsevol persona interessada en la noció de lloc, en tota la seva complexitat i amplitud, amb un desig per exercitar un coneixement profund de la mateixa.

El taller té un marcat caràcter pràctic i cada participant podrà treballar amb els mitjans que prefereixi (fotografia, vídeo, dibuix, instal·lació, escriptura, etc.), tot i que haurà de tenir un coneixement còmode dels mateixos.

>> FORMULARI D'INSCRIPCIÓ 

Es comunicarà els/les seleccionades el dia 12.01.2021 per correu electrònic. Si no hi ha resposta per part del/la interessada es passarà a la següent persona en llista d'espera.

RIU SEC CASTELLON 2
imatge taller 2

Agustín Serisuelo, artista multidisciplinar que treballa amb la imatge fotogràfica des d'un qüestionament ontològic de la pròpia imatge des de plantejaments escultòrics i formals. La interpretació experiencial del territori és la motivació que estructura la seva pràctica artística, des d'un marcat interès pel territori més immediat i les seves connotacions com a element vertebrador d'identitat social.

Tot això configura una metodologia de treball entorn de la memòria associada a el lloc, qüestionant la naturalesa del que percebem en el paisatge que és entès com a construcció cultural, la qual cosa ens transporta a un posicionament crític entès el paisatge com un resultat polític. 


MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE


 

LOGOS ET EF CONVOCATORIA 05


@IDENSITAT 2021