Skip to main content

PRESENTACIÓ DE RESULTATS RESIDÈNCIA “THE NIGHT FLIER” I TALLER “FAKE RIUS”
20 de novembre de 2020 - Centro Cultural Las Cigarreras / Alacant

Carrer Sant Carles 78, Alacant - 18h

Presentació de resultats de les experiències artístiques realitzades en el marc de el projecte Estètiques transversals - Ecosistemes de Ficció, un projecte d'Idensitat amb el suport de el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i la col·laboració del Centro Cultural Las Cigarreras d'Alacant.

En aquesta trobada es presenten els resultats de la residència de l'artista visual Jorge Núñez amb el projecte "The Night Flier" i "FAKE RIUS" el taller exploració i producció en el Riu Sec d'Alacant amb Drassana Arquitectes i Idensitat. Aquestes instal·lacions són el resultat de les dues experiències realitzades en el context del Riu Sec (Riu Monnegre) d'Alacant com a escenari principal proposat pel projecte Estètiques Transversals - Ecosistemes de Ficció, que planteja abordar tres llits fluvials de la Comunitat Valenciana a partir de seva absència o intermitència d'aigua des de perspectives artístiques i especulatives.

CARTELL ALACANT ETs ID
A Caja Negra es presenta la instal·lació "The Night Flier" el resultat de la residència de Jorge Núñez, on l'artista juga amb la fragmentació visual i sonora i planteja un acostament a el Riu Sec des de llenguatges vinculats al cinema experimental i de terror. D'altra banda, al Hall de Cigarreras, el resultat del taller-laboratori "Fake Rius", desenvolupat per Drassana Arquitectes i Idensitat, on a partir d'un taller col·laboratiu format per una ruta al Riu Sec i unes trobades en Cigarreras s'han compartit experiències, visions i interpretacions del Riu Sec i el seu paper com a espai periurbà i de de diversitat social i ambiental. 

 

Foto 98
Foto 68
Foto 113
Foto 43
Foto 60
Foto 120
Foto 121
Foto 124
Foto 128
Foto 130
Foto 35
Foto 1
Foto 61
Foto 64
Foto 79
Foto 92
Foto 146
Foto 160
Foto 116
Foto 41
Foto 31
Foto 154
Foto 142
Foto 22

The Night Flier:

El projecte proposa una exploració dell Riu Sec a través del vídeo, el dibuix i el so construint una obra multimèdia recolzada en l'estètica de cinema fantàstic i de terror underground. El riu sense aigua invoca una desolació fenomenològica i geogràfica mitjançant la qual The Night Flier comença a desenvolupar-se. Es torna un projecte líquid, on precisament hi ha una manca d'aigua generant friccions abruptes envers el material de partida: el Riu Sec. On és l'aigua? No és potser un curs fluvial sense aigua una narració fallida?

Fake Rius:
El resultat d'aquest taller planteja una combinació de diversos elements gràfics, visuals, textuals i objectuals sorgits d'un laboratiori que combina recorreguts en la llera de el Riu Sec d'Alacant (riu Monnegre) i unes trobades a Las Cigarreras. L'objectiu de l'acció és revisar i replantejar els imaginaris vinculats al concepte de Riu, i en concret al Riu Sec d'Alacant, i recórrer la llera des del seu propi ecosistema, usos, sabers vinculats a l'ecologia, a l'agricultura, al paisatge local i a les infraestructures humanes que componen els espais naturals de l'antropocè des de punts de vista creatius, ficiconats o basats en la interpretació personal de cada participant. Resutlats de: Lina Vega, Patricia Gilabert, Andrea Moreno Orts, Carles Brotons Yagues, Enric Aragonès, Esmeralda Martínez Salvador, Gaspar Belmonte, Iñaki Cancillo Mora, Ana Flensborg Kotlik, Marco Ranieri, Ester Gisbert-Alfonso Mulero (Drassana Arquitectes) i Roser Colomar (Idensitat).

Més informació del projecte