Skip to main content

Trobades "El ponent la mou, el llevant la plou" 
Estètiques transversals. Immunitat~Comunitat - Alacant / Octubre - novembre 2022

Continua llegint

Tertulies Malvidents i Visites Malvidents
Laura Arensburg / ESTÈTIQUES TRANSVERSALS / IMMUNITAT ~ COMUNITAT 

Continua llegint

Vítol. Laboratori per a *resignificar la festa / Febrer - juliol 2022
Cúmul + Idensitat.
ESTÈTIQUES TRANSVERSALS / IMMUNITAT ~ COMUNITAT. 

Continua llegint

ESTÈTIQUES TRANSVERSALS / IMMUNITAT ~ COMUNITAT 
Idensitat + Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Continua llegint