Skip to main content

ESTÈTIQUES TRANSVERSALS - ECOSISTEMES DE L'OCI
ALFONSO BORRAGAN

Residència artística i desenvolupament de projecte. Huarte, Villava i Burlada
IDENSITAT + Centre d'Art Contemporani Huarte / 2018 - 2019

IDENSITAT i el CENTRE D'ART CONTEMPORANI HUARTE ofereixen una residència a un/a artista o col·lectiu per desenvolupar un projecte amb el context social de les poblacions d'Huarte, Burlada i Villava (Navarra). El programa es porta a terme entre 2018 i 2019. El projecte seleccionat per a aquesta edició és NO MAN'S LAND - ARGA d'Alfonso Borragán. 

> Accedir a les bases de la convocatòria prèvia.


ÍNDEX D'APARTATS
INTRODUCCIÓ
CONTEXT DE TREBALL
ÀMBIT TEMÀTIC
METODOLOGIA
PROJECTE SELECCIONAT
ACCIONS EDUCATIVES
BASES DE LA CONVOCATÒRIAINTRODUCCIÓ
Estètiques Transversals
és una plataforma d'experimentació entre l'art, l'educació i l'espai social. Un lloc de confluència entre les pràctiques artístiques com a espai d'investigació crítica; les accions educatives com a espai de producció de contingut, d'interacció i de transferència d'aprenentatges; i el context com a espai de relació entre una temàtica de treball i un determinat espai social actiu al voltant d'ella. Una plataforma que es porta a terme en ciutats mitjanes, com a generadores d'espais socials, culturals i mediambientals en el límit entre el rural i l'urbà. El projecte es fonamenta en la dimensió transversal de l'art per articular experiències i accions, que incideixen en elements singulars a partir de temàtiques comuns i estratègies compartides entre els diversos agents que hi participen.

 

CONTEXT DE TREBALL
El poble d'Huarte, on se situa el Centre d'art contemporani d'Huarte, es troba al costat de Burlada i Villava a la perifèria de Pamplona. Les tres localitats segueixen el curs del riu Arga, el que ha generat entre elles vincles històrics i culturals. En els últims anys en aquestes poblacions s'han modificat els límits entre el rural i l'urbà, a causa del creixement urbanístic i poblacional, a la conversió d'hortes en espais de passeig, i als canvis dels hàbits d'oci, entre d'altres.
El projecte a desenvolupar té com a focus d'interès l'ecosistema cultural/mediambiental d'aquesta zona en relació amb l'oci. El node territorial o grup d'agents involucrats s'activa des de col·lectius locals vinculats a les pràctiques i activitats socials del temps lliure. El projecte seleccionat desenvoluparà el seu treball a partir d'aquest context.

ÀMBIT TEMÀTIC
El projecte planteja treballar al voltant de l'Oci com a element articulador i generador de temàtiques específiques en el territori proposat. Aquest àmbit temàtic funciona com a eix comú del projecte, que es desenvolupa en diferents territoris (Comunitat Valenciana, Pamplona i Catalunya).
El projecte es basa en el concepte d'oci entès com a generador d'activitats i espais de relació. El territori concret de treball es defineix a partir del recorregut del Riu Arga al seu pas per Huarte, Villava i Burlada.
El riu Arga i el seu paper social és part d'un sistema paisatgístic, econòmic i de vida molt integrat en la geografia on se situa, esdevenint un lloc en el qual es multipliquen els usos derivats del temps lliure. Els escenaris vinculats al riu generen models d'oci dels que han sorgit estètiques pròpies, vinculades als usos i les dinàmiques socials que es configuren entorn d'ell. El riu és en si mateix un model d'oci productiu i de relació amb l'entorn natural i social sobre el qual reflexionar. En aquest cas les noves visions que es plantegen al voltant d'aquest ecosistema, s'impulsen des de les pràctiques artístiques en relació amb organitzacions de caràcter social, i espais d'acció educativa.

METODOLOGIA
Els treballs que es duen a terme en el marc de Estètiques Transversals es defineixen a partir de tres eixos comuns: l'articulació d'una residència artística temporal mitjançant la participació d'un/a artista o col·lectiu com a creador i investigador en el context, la configuració de un node local que compta amb la implicació de diferents agents actius en el territori, i l'articulació de transferència de coneixements i aprenentatges vinculats a àmbits de l'educació, que anomenem dispositius d'acció educativa.Aquests tres eixos poden creuar-se, unificar o coexistir de manera paral·lela, de manera que almenys dos d'ells convisquin en un mateix projecte.
Els nodes locals poden ser una suma d'agents, entitats o persones interessades a participar o que estiguin vinculades a la temàtica treballada des del social, l'artístic o de l'àmbit de la recerca. Es formen de manera prèvia al desenvolupament del projecte artístic i/o acció educativa, i pot variar o incrementar-se en el seu desenvolupament. L'artista o col·lectiu de plantejar un projecte entorn d'ell i sumar els seus propis agents a la xarxa, que es poden vincular més o menys depenent de la funció que ocupin dins d'aquest sistema. D'aquesta manera, el projecte es porta a terme de forma triangular, plantejant tallers o intervencions en l'espai públic, presentacions obertes i producció de resultats.


ET HUARTE 01 NO MANS LAND
NO MAN'S LAND
alfonso borragán
ESTÈTIQUES TRANSVERSALS - ECOSISTEMES DE L'OCI
Projecte de residència artística i producció
No man's land és el projecte artístic proposat per alfonso borragán seleccionat mitjançant convocatòria pública per a participar en Estètiques Transversals | Ecosistemes de l'oci amb una residència que es desenvolupa entre setembre i novembre de 2018 al Centre d'Art Contemporani Huarte i la producció d'un projecte vinculat al projecte.

Plantejament
El projecte es focalitza en les activitats d'oci que amaga el riu Arga i tracta de recuperar pràctiques vetllades, ignorades o poc conegudes que allà es realitzaven, per proposar altres experiències actuals que facilitin construir nous relats. En el projecte, el joc, en la seva concepció més àmplia, es revela com una estratègia d'observació del context i els seus habitants.
Mitjançant diverses metodologies col·lectives com accions, actes públics o tallers, es busca la reactivació de determinats espais vinculats al riu. Es plantegen dos processos paral·lels, d'una banda tracta de recuperar els testimonis que contenen records de velles pràctiques poc visibilitzades: costums, representacions, contes o mites... per escoltar-los de nou. Per una altra, actua en el riu i les seves ribes recreant i rememorant noves històries i experiències perquè puguin ser recuperades en el futur.
No man's Land, explora el joc i el ritual com a formes de relació temporals amb el riu, com tecnologies capaços de crear un ordre propi per als seus participants, rehabitant temporalment un espai oblidat.

cartel alfonso 22 junio
Desenvolupament del projecte:
El projecte s'ha desenvolupat entre setembre de 2018 i juny de 2019, en diferents fases i aproximacions. El resultat de la residència té lloc el mes de juny, del 3 al 23 i es a través d'una trobada de jocs col·lectius al riu, la presentació del fanzine realitzat pels alumnes del col·legi Virgen Blanca i la realització d'una peça audiovisual entesa com a creació artística de la residència.

Aquesta acció final es realitza en col·laboració amb el Centre d'Art Contemporani Huarte, la Mancomunitat de Navarra i compta amb el suport de les persones que han participat en el context local.

El projecte ha activat tres línies de treball que tenen el riu com a fil conductor:
- Les piragües i la forma de llegir un riu com si fos un mapa. Els descensos en piragua tenen un fort component tècnic, i transitar el riu respon a dinàmiques de coreografia, resistència física, memòria visual i tècnica relacionada amb la respiració i la velocitat de l'aigua.
- Els jocs d'aigua i l'activació d'aquests jocs. S'han trobat una sèrie d'espais al riu Arga on es fan salts des de ponts, tirolines i altres pràctiques vinculades al lleure. En aquest sentit els alumnes i les alumnes del col·legi Verge Blanca han fet una investigació de jocs en el seu entorn domèstic, que presenten a l'artista en residència en una sessió d'en trobada entre pràctiques artístiques i espais educatius.
- Els tresors trobats a la riba del riu: objectes que parlen d'altres vides del riu emergeixen de les ribes després de les crescudes de l'Arga i l'Ultzama.

ET HUARTE FINAL 2
ET HUARTE FINAL 4
ET HUARTE FINAL 3
ET HUARTE FINAL 5
ET HUARTE FINAL 6
ET HUARTE FINAL 7
ET HUARTE FINAL 8
ET HUARTE FINAL 9

 

Trobades d'activació del Node Local i accions del projecte en residència.
Huarte, del 22 al 27 de gener de el 2019.
Una setmana de trobades amb agents clau per entendre el paper Del Río en relació amb la temàtica. L'objectiu de les trobades és buscar històries, llegendes, jocs ... relacionats amb l'oci i les vivències personals. Històries que ens acosten als rius de manera més íntima per poder-les utilitzar com a punt de partida del projecte artístic i de les accions a performar.

En aquesta setmana s'han mantingut reunions i intercanvis de coneixement de diferents àmbits: amb piragüistes, persones vinculades a la memòria local, a la biologia, als arxius... una variada cartografia d'aproximacions al riu que aporten contingut i context al desenvolupament del projecte.

 

02 Igor 3 copia
Grupo de trabajo 0

 

El projecte ha activat un Grup de treball format pels artistes Daniel Resano, Pedro Marco Landa, i Patxi Alda. El grup de treball s'ha format amb la intenció d'expandir la investigació artística. A partir de la col·laboració dels artistes, tant per la vinculació de la seva pràctica com la seva connexió al territori, es proposa obrir noves vies que puguin enriquir la investigació amb l'objectiu d'imaginar possibles accions que s'activaran durant el mes de juny, a la segona fase i presentació de la residència de alfonso.

Accions de producció i presentació de No man's land, del 3 al 23 de juny de 2019
En aquesta fase s'activen una serie d'accions com entrevistes o jocs i es performen activitats vinculades al riu. En paral·lel es realitzen diversos ecorreguts i cartografies de diferents llocs del riu a la recerca d'espais on es juga o on es desenvolupen activitats esportives com piragua, clubs de natació, així com espais de trobada: merenderos, barbacoes, platges fluvials...

Dejarse flotar para aprender a medir: Presentació de resultats dissabte 22 de juny de 2019. 
El dissabte 22 de juny, a les 12:00 hi haurà una acció i trobada en la Presa de Huarte (Zubiondo). L'acció es basa en l'emissió d'una obra sonora per mitjà de ràdio de curt abast en l'entorn de la presa d'Huarte (Zubiondo). L'àudio es construeix a través de diferents descripcions tècniques del riu narrades per piragüistes de la zona. La manera d'escoltar l'obra és apropant-se amb els cotxes a la riba del riu en la presa d'Huarte, en què sintonitzant la freqüència es podrà escoltar l'àudio dins dels cotxes. Després d'escoltar l'obra els assistents podran sortir dels cotxes i menjar junts i fer jocs a l'aigua.

ET HUARTE IMG 2
ET HUARTE IMG 3
ET HUARTE IMG 1
ET HUARTE IMG 4

 


ET ALFONSO FANZINE
ET ALFONSO FANZINE 3
ET ALFONSO FANZINE 4
ET ALFONSO FANZINE 5
ET ALFONSO FANZINE 6
ET ALFONSO FANZINE 7
ET ALFONSO FANZINE 8
ET ALFONSO FANZINE 9
ET ALFONSO FANZINE 10
ET ALFONSO FANZINE 11
ET ALFONSO FANZINE 12
ET ALFONSO FANZINE 13
ET ALFONSO FANZINE 14
ET ALFONSO FANZINE 15
ET ALFONSO FANZINE 16
ET ALFONSO FANZINE 17
ET ALFONSO FANZINE 18
ET ALFONSO FANZINE 19
ET ALFONSO FANZINE 20
ET ALFONSO FANZINE 21
ET ALFONSO FANZINE 22
ET ALFONSO FANZINE 23
ET ALFONSO FANZINE 24
ET ALFONSO FANZINE 25

 

NO MAN'S LAND / ARGA. Descarregar la publicació


alfonso borragán, (Cantàbria)
Artista interdisciplinar, que viu i treballa a Londres, va estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona i posteriorment va seguir la seva formació en el MFA Slade School of Fine Arts (London).
La pràctica artística d'alfonso borragán s'articula entre la recerca, la docència i la producció. El seu treball ha estat descrit com a instant crític en què es potencia la generació d'imatges, dins d'una infinitat d'esdeveniments sensorials. Reclama imatges que no existeixen, gràfiques latents que són instants d'una experiència que no pot revelar-se per complet. Com a part de la seva metodologia activa llargs períodes d'investigació relacionats amb el context, per treballar amb experiències intangibles. Ha dut a terme i compartit els seus projectes a Espanya, Portugal, Alemanya, Regne Unit, Suïssa, Noruega, Canadà, EE. UU., Colòmbia i l'Índia. Els seus últims treballs s'han pogut veure a la Fundació Joan Miró (Beehave), Kontejner Zagreb (The invisible around us), Space in Between (Dither) oa LaPlace (marentus).


ACCIONS EDUCATIVES
El projecte ha desenvolupat diversos tallers amb la col·laboració del col·legi Verge Blanca d'Huarte, on l'alumnat ha realitzat un treball d'enquestes a casa i en els seus entorns més propers per recuperar la relació entre el joc i el riu. Amb tot, s'ha realitzat un treball gràfic per a l'edició d'un fanzine, que forma part de la presentació final de resultats.
Trobada de diàleg entre alumnat del col·legi Verge Blanca i alfonso borragán:
L'11 de juliol va tenir lloc una sessió on els nens i nenes que han elaborat el fanzine sobre els jocs d'aigua van poder compartir amb l'artista alfonso borragán el contingut de les seves entrevistes, així com conèixer i posar en comú altres jocs recopilats per alfonso al llarg dels 9 anys que porta treballant en No man 's land al voltant dels rius de diferents països del món.

Contraportada 1
Portada 1
Grupo SOfía Portada 1


ANTECEDENTS
Durant 2017 s'ha dut a terme Estètiques transversals - Ecosistemes Perifèrics, l'eix temàtic que IDENSITAT i el Centre d'Art Contemporani Huarte van proposar per desplegar un conjunt d'accions que treballessin l'art en relació amb el medi ambient. Per a això, es va obrir una convocatòria per a la selecció d'un projecte de residència artística en el context del riu Arga al seu pas per les localitats d'Huarte, Villava i Burlada. El projecte seleccionat va ser "Cuando tu materia deviene desborde" de l'artista Francisco Navarrete Sitja, que es va desenvolupar en dues fases (setembre - octubre de 2017 i finals de gener de 2018), del qual es realitzarà una publicació. També al 2017 es van realitzar tres projectes a les ciutats de Manresa, Mataró i Vilanova i la Geltrú a Barcelona, sota el tema comú de la relació de la ciutat amb la transformació dels espais de treball. En col·laboració amb Museu Comarcal de Manresa, MAC Mataró Art Contemporani i Centre d'Art Contemporani la Sala (Vilanova i la Geltrú)
+INFO


 

LOGOS ET HUARTE 02