Skip to main content

ID BARRI BESÒS | AÏLLAMENTS - CONNEXIONS
Baró de Viver / Trinitat Vella / Bon Pastor 2016 - 2017

ID Barri és una plataforma d'experimentació de projectes que es porten a terme en diferents contextos, per tal de desenvolupar processos creatius que es connecten amb determinades activitats socials i culturals de caire local. Això és en determinats llocs que formen part d'alguna de les diferents configuracions urbanes contemporànies. ID Barri persegueix estimular la creació col·lectiva, la interacció cultural i el creuament d'elements inicialment inconnexos, per a desplegar projectes de producció artística i accions educatives que puguin incidir en el desenvolupament i la transformació del lloc en el que es porten a terme. El que fa és analitzar per entendre les dinàmiques de l'espai, visualitzar per interpretar les articulacions diverses que operen als llocs, projectar per traçar noves dinàmiques productives, col·laborar per potenciar i multiplicar les capacitats creatives.

El projecte es planteja reflexionar a l'entorn de preguntes com ara de quina manera podem parlar d’aïlament en el context de barri? La pròpia definició de barri planteja un tipus de frontera? Quines connexions existeixen, quines no i quines són probables? Quins són els límits territorials, visibles i no visibles, que faciliten la inconnexió? Podem definir elements explícits que parlin de connexió i aïllament? 

ID barri besos 001
ON ES REALITZA EL PROJECTE
Es treballa a partir d'una zona conformada per tres barris fronterers del municipi de Barcelona, que limiten amb el riu Besòs: Bon Pastor, Trinitat Vella i Baró de Viver. El projecte també contempla desplegar accions educatives en barris de dos municipis de l'Àrea Metropolitana: Santa Coloma de Gramenet i Badalona. S'escolliran dos barris d'ambdós municipis que mantinguin una proximitat amb el riu, i alhora que permetin tractar la temàtica d'aïllament-connexió, des del seu propi context.

Els barris que limiten amb el riu Besòs comparteixen certes característiques que els converteixen en els barris en situació més vulnerable. Acostumen a ser els barris perifèrics, presenten situacions d'aïllament urbanístic, sovint provocades per infraestructures de comunicació que les travessen, amb dèficits d'equipaments i serveis. Així mateix, destaquen per ser els barris amb importants situacions de risc social, amb les rendes familiars disponibles més baixes, alts índex d'atur i de llarga durada, amb major nombre de desnonaments, ocupacions informals, habitatges sobreocupats i greus situacions d'infrahabitatge.
Per altra banda, es tracta de barris articulats tradicionalment des de la lluita col·lectiva i que representen importants fonts de producció de la cultura popular de la ciutat. Molts habitants s’agrupen entorn a equipaments, centres cívics i entitats diverses, generant una important dinamització comunitària, a través de festes populars i altres manifestacions culturals.

OBJECTIUS
L’objectiu principal és crear una plataforma que combina la investigació, la producció, l’intercanvi de coneixements i la difusió de la recerca generada en un escenari de transversalitat entre experts, artistes i persones vinculades a projectes locals, que pugui esdevenir un observatori urbà que treballa sobre la connexió i la visibilització dels barris sobre els que es treballa. 

Es fonamenta en una dinàmica basada en les pràctiques artístiques, activant processos per a un benefici col·lectiu que reverteixin en els barris on es desenvolupa el projecte, per després projectar-los en una dimensió més global.

TEMES COMUNS I TEMES SINGULARS: AÏLLAMENT - INCOMUNICACIÓ - SEGREGACIÓ / CONNEXIÓ - COMUNICACIÓ - COOPERACIÓ.
Les accions que ID Barri Besòs es planteja desplegar, parteixen d'un tema que travessa i és comú a totes aquests barris: l'aïllament que cadascun d'aquests nuclis experimenta en relació als altres. La poca connexió que tenen amb barris adjacents o àrees com el riu, que són properes però molt llunyanes a nivell d'accessibilitat. Els límits territorials, visibles i no visibles, i que generen la desconnexió d'aquests barris, però també l'aïllament fruït de les condicions de vulnerabilitat, tant cultural com social en la que viuen molts dels seus habitants.

La geografia territorial no és neutral, en gran mesura està provocada per una segregació territorial, funcional i social respecte la resta de territoris (per infraestructures com ara el Nus de la Trinitat, les vies ferroviàries de Renfe o la Ronda Litoral, per polígons industrials o per causes naturals com el riu Besòs). Aquestes contribueixen a condicionar, limitar, aïllar i amagar tant les activitats que s'hi desenvolupen com les relacions socials que s'hi despleguen. Com bé diu Javier Pérez Andújar al principi del llibre de Paseos con mi madre “Nuestra Barcelona no llegaría nunca hasta Barcelona. Y, al revés, para llegar a nuestra Barcelona habrá que ir más allá de donde alcanza el metro.”

 

IDBARRIBES Fatima2
trinitat2

IMG 5478

 

ACCIONS I ACTIVITATS
El projecte iD Barri Eix Besòs combina: recerca - intercanvi de coneixement - autoaprenentatge - creativitat - producció compartida - socialització dels processos i dels resultats. Es posa en funcionament a partir de la l'activació de diferents grups de treball, mitjançant la realització de tallers, accions educatives i residències artístiques. 

El desplegament d'aquest projecte es fonamenta en aquesta estructura:
- Observatori Local: un grup del treball per realitzar un mapa dels tres barris a partir del tema comú de l’aïllament i la connexió amb l'objectiu de buscar nexes comuns entre els tres territoris. Es faran sessions amb cada grup de treball per posar sobre la taula les qüestions que en les següents sessions es treballaran plasmant aquestes idees de manera més visual a través d'una cartografia comuna. L'Observatori és qui estableix els grups de treball interessats en participar en el projecte.

- Residència Artística i producció de projectes: es convidarà a dos artistes a realitzar projectes de producció en col·laboració amb grups locals ja constituïts. Es farà un taller amb cada grup contactat, conduït per l'artista convidat.

- Seminari - Taller: una trobada per compartir projectes actius en els barris que hi participen, convidar agents experts en temàtiques d'interés i fer devolucions i seguiments de les accions desplegades al projecte. L'activitat, de dos dies de durada, és oberta al públic general, però específicament dirigida a estudiants i altres comunitats interessades en qüestions territori, paisatge i la seva relació amb el context. El seminari es desplegarà amb accions relacionades directament amb els contextos treballats amb rutes guiades amb la participació d’entitats locals i visibilitzarà els tallers duts a terme pels diferents grups de treball i l'artista convidat, formant així un espai comú per compartir les seves cartografies i reflexions sorgides.

- Accions Educatives: recolzades en els materials treballats en cada context, formaràn part d’un Dispositiu Connector, un objecte d'activació i informació que itinerarà per altres grups, entitats o escoles. Les accions educatives agafen el mateix tema del aïllament / connexió i la cartografia feta pels grups de treball amb els artistes convidats de manera que a partir de la implicació activa d'alumnes i fomentant el debat i el diàleg, que connecten l'espai públic amb l'espai educatiu, es podrà treballar entorn a aquestes idees sobre la vinculació dels alumnes amb el seu territori.


BARÓ DE VIVER | Context de traball
- Centre Cívic Baró de Viver
- Taller de cartografia amb l'artista Irena Visa en col·laboració amb el grup de famílies "Seny i Rauxa".
- Servei de dinamització Juvenil Baró de Viver.
- Accions educatives en col·laboració amb els alumnes de primària del col·legi Públic Baró de Viver.

Accions realitzades:
A partir d'una sèrie de reunions prèvies on s'han posat en comú els punts temàtics del projecte, s'ha proposat a l'artista Irena Visa la col·laboració amb el taller familiar "Seny i Rauxa", un espai obert i intergeneracional que tracta de generar alternatives d'oci i temps lliure al barri que afavoreixin la relació amb el barri i l'equipament cultural, barrejant persones de diferents procedències, sexes i generacions. El taller realitzat per Irena Visa ha partit de l'espai real i les fronteres del barri per arribar al terreny imaginari, jugant amb els límits (tant físics com els impostos a la imaginació) per plantejar altres possibilitats i potencialitats del barri a través de diversos elements plàstics.

TALLER INRENA01
TALLER INRENA02
TALLER INRENA03
IDBARRI IRENABARO
IDBARRI IRENABARO 02
IDBARRI IRENABARO 04

 

BON PASTOR | Context de traball

- Biblioteca de Bon Pastor
- Associació de Joves Estudiants Gitanos del Bon Pastor "Rromane Siklyovne". Taller de cartografia amb l'artista Fito Conesa en col·laboració amb el grup "Avancem amb la música" de Bon Pastor.
- Accions educatives en col·laboració amb el Col·legi concertat Bon Pastor i l'Escola pública Bernat de Boil

Accions realitzades:
El barri de Bon Pastor es troba en un procés de forts canvis. La gradual demolició de les cases baixes (també anomenades cases barates) on vivien molts dels seus veïns, ha canviat el paisatge significativament, i també ALS relacions amb l'espai públic i l'entorn més immediat. En aquest sentit, l'artista Fito Conesa proposa un taller a través de la cartografia sensible en el grup del Casal de l'Associació de Joves Estudiants Gitanos del Bon Pastor "Rromane Siklyovne", format per nens i nenes d'entre 7 i 13 anys. La ruta la faran els propis participants i durant el recorregut anirem marcant les parades amb el motiu que els uneix a elles. Amb tot, s'ha de fer un llibre-fanzine col·lectiu.

IDBARRI BONPASTOR FITO 01
IDBARRI BONPASTOR FITO 03
IDBARRI BONPASTOR FITO 02
BonPastor Fito Conesa 02
BonPastor Fito Conesa 01

TRINITAT VELLA | Context de treball
- Centre Cívic Trinitat Vella
- Grup de dones del Servei d'Interculturalitat de Trinitat Vella, grup format per dones de Pakistan i d'Àfrica del Nord.
- Servei per la convivència a l'espai públic de Trinitat Vella. Taller de cartografia amb l'artista Fito Conesa en col·laboració amb un grup d'adolescents musulmans en risc d'exclusió social.
- Servei de dinamització Juvenil Trinitat Vella, Xarxa Jove

Accions educatives en col·laboració amb l'Institut Públic Santísima Trinitat, alumnes de ESO 

Accions realitzades: 
Taller de d'espais del barri on es tracta el concepte LLUNY / A PROP a través de dinàmiques de costura. L'artista Irena Visa proposa una sèrie de paisatges de l'entorn del barri, molt marcat per la infraestructura urbana (rondes, noves construccions de metro, grans espais semirurals...) que es tracten des d'una perspectiva d'experiència personal i vinculació al barri a través del cosit d'arpilleres.

IDBARRIBES IRENA

IDBARRIBES TALLER6
IDBARRIBES TALLER2

BARCELONA
Context de treball:

- Fabra i Coats
- Integrants de l'associació Acathi. Associació Catalana formada per persones d'orígens diferents, migrades, refugiades i persones LGBTQI+
- Taller- dispositiu connector amb l'artista Xeito Fole

Accions realitzades:
En aquest taller realitzat per Xeito Fole es treballarà en la construcció del Dispositiu connector, un suport que funcionarà com a punt informatiu i d’intervenció artística. És durà a terme a partir del treball articulat a les sessions on es refelxionarà i debatrà sobre els límits o fronteres, tant físics com simbòlics, de la presència del cos polític de les persones refugiades LGBTQI + a l'espai públic. 

Taller Fronteras Idensitat
Taller x1

Agents i equipaments amb qui es treballa.
Biblioteca de Bon Pastor 
Es tracta de la primera biblioteca en integrar un servei d'educació per fer front a dues realitats: per una banda famílies fora del sistema educatiu, d'altra i famílies amb alt nivell d'absència escolar. Per aquesta raó, la biblioteca representa un gran suport per a les etapes d’infància i joventut. Aquest suport es realitza sobretot a través del foment lector, on es mantenen grups actius des dels 3 anys amb sessions cada setmana.
Pel que fa als adolescents, des de la biblioteca s'activen activitats de caràcter lúdic amb la col·laboració de serveis de voluntariat públic, d'inserció laboral a través de Barcelona Activa o bé de projectes i fundacions privades, com ara la Fundación Vozes o l'Associació de Joves Estudiants Gitanos del Bon Pastor Rromane Siklyovne.
L'agent col·laborador d'ID Barri Besòs amb la Bilioteca és Virginia Cierco, Directora de l'equipament. 

Servei d'acompanyament i foment del voluntariat de Trinitat Vella
Aquest projecte té com a objectius l'acompanyament de persones nouvingudes al barri, que necessiten assesorament jurídic, polític o social. Aquest acompanyament es fa a través d'un fort treball comunitari amb diversos col·lectius i persones per tal d'activar respostes a les necessitats de persones amb voluntat d'integrar-se. Aquest acompanyament es realitza a partir de tallers com ara el grup de costura format per dones locals i immigrants, tallers d'intercanvi lingüístic, espais per fomentar la participació dels nouvinguts en les festes i tradicions populars o taules rodones sobre aspectes rellevants al barri, com la islamofòbia o el ramadà.
L'agent col·laborador d'ID Barri Besòs amb el servei d'Acompanyament i foment del voluntariat és Fátima Hassoun.

Centre Cívic Baró de Viver
El Centre Cívic Baró de Viver funciona com un nexe entre veïns i propostes culturals actives al barri. De fet, és un dels espais col·laboradors més actius en temes de cultura i participació, treballant els aspectes que estigmatitzen el barri des d'una perspectiva constructiva i transformadora. Per aconseguir-ho han dinamitzat la sala d'exposicions a través de les visites escolars i han activat una sèrie de tallers com ara la Cartografia Emocional des del punt de vista del gènere, o bé un taller familiar amb l'objectiu de trencar les barreres generacionals sobre les concepcions estigmàtiques del barri a través dels pares i mares.
L'agent col·laborador d'ID Barri Besòs amb en Centre Cívic de Baró de Viver és Beatriz Liebe, Directora del Centre Cívic.

Servei per la Convivència a l'Espai Públic de Trinitat Vella
Es tracta d'un servei del districte de Sant Andreu que depèn de l'àrea de Prevenció. És un equip d'educadores i treballadores socials especialitzades en Treball Comunitari i Espai Públic. Elabora projectes i realitza accions comunitàries i grupals d'acord amb els següents eixos transversals:
Espai Públic i Veïnatge (Problemàtiques i conflictes que tenen a veure amb l'espai físic ) i Diversitat, Convivència i Interculturalitat (Dificultats de convivència, prejudicis i actituds racistes entre col·lectius) i Sensibilització per la gestió alternativa de conflictes (generar una visió no destructiva del conflicte i desenvolupar una cultura de prevenció en conflictes).

Xarxa Jove de Trinitat Vella 
És la Xarxa de coordinació tècnica entre serveis i equipaments que treballen amb adolescents si joves al barri de Trinitat Vella. Actualment la xarxa esta formada per la Biblioteca Trinitat Vella, el Centre Cívic de Trinitat Vella José Barbero, els educadors "A Partir del carrer", el Punt D'informació i Atenció a les dones PIAD de Sant Andreu, el punt informació juvenil del districte de Sant Andreu, els Serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona, la Sala Jove Trinitat Vella i el servei de dinamització juvenil del districte de Sant Andreu. La xarxa realitza activitats de coordinació de serveis i dinamització cultural adreçada a joves.
L'agent col·laborador d'ID Barri Besòs amb la Xarxa Jove de Trinitat Vella és Rubén Toro.

Artista convidada: Irena Visa
Irena Visa és llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. El seu treball està molt proper al cinema, a la fotografia i a l'escultura. En 2014 va realitzar el projecte Casa Bloc sobre els veïns d'aquest edifici, amb el qual va ser seleccionada a la Sala d'Art Jove. Actualment treballa en projectes col·laboratius i està relacionada amb l'àmbit audiovisual.

Artista convidat: Fito Conesa
Fito és Llicenciat en Belles Arts per la Facultat Belles Arts de Barcelona. Actualment és director i coordinador del projecte "habitación1418" realitzat al MACBA / CCCB on rabaja activament amb joves a través de pràctiques artístiques. Va ser col·laborador del Màster en fotografia contempornia de la U.G. (Universitat de Granada) el 2014 i del Màster en il·lustració a ELISAVA de Barcelona entre 2015 i 2016. A més ha estat curador i productor del projecte "degénero, ediciones de artista", ha dirigit vídeos per al projecte "Coyote", galeria "la naval ", ha estat director d'art de la campanya" Sant diumenge Verd "Rep. Dominicana en 2011, entre d'altres treballs relacionats amb el disseny.


ID BARRI - ANTECEDENTS
ID Barri Eix Besòs té com antecedent el programa ID Barri, el qual Idensitat ha vingut desenvolupant des de l’any 2009 com a metodologia d’aproximació a determinats contextos en ciutats a nivell nacional i internacional: Barcelona- La Marina, Eixample Esquerra; Badalona; Calaf; Mèxic DF i Sao Paulo.
Aquest programa ha treballat per incidir, a partir de les pràctiques artístiques, en l’espai social de la ciutat, desplegant aproximacionś transdisciplinàries i metodologies col·laboratives, promovent laboratoris de creació i producció entre diferents agents implicats i la temàtica especifica del context de treball.


 

LOGOS id barri besos