Skip to main content

PUBLIC ARTS GARAGE BARCELONA 2023
Commons and Commoning
Octubre - Novembre 2023

Continua llegint

ETC Espais Temporalment Clausurats
Recorregut urbà amb publicació des de cinc projectes artístics.
26 de Novembre de 2022

Continua llegint

NEXES CIUTAT ID LAESCOCESA GENERALProjecte NEXES CIUTAT realizat en col·laboració entre IDENSITAT - LA ESCOCESA / 2019-2022

NEXES ESQUEMA CAT 02NEXES | 2018
Barris, fronteres, precarietats, creativitat, connexions múltiples
Projecte en procés

Continua llegint

VEUS LGTBI+
MOBILITAT TRANSLOCAL I ACTIVISME CULTURAL I POLÍTIC
Projecció de documental + debat
iDensitat + Xeito Fole

Continua llegint

NEXES JORNASES CATNEXES + ESPAI-E / JORNADES
BARRIS I PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES

IDENSITAT + EINA +  FÀBRICA DE CREACIÓ FABRA I COATS
29-30 de Juny

Continua llegint

IDBBESOS CAT02ID BARRI BESÒS | AÏLLAMENTS - CONNEXIONS
Baró de Viver / Trinitat Vella / Bon Pastor 2016 - 2017

Continua llegint