Skip to main content

PUBLIC ARTS GARAGE BARCELONA 2023
Commons and Commoning
Octubre - Novembre 2023

Seminaris en línia: 10-27 octubre
Seminaris presencials Barcelona: 2 - 7 novembre

INSTITUCIÓ AMFITRIONA: Facultat de Belles Arts Universitat de Barcelona

DOWNLOAD THE PROGRAMME

SOCIS: Bauhaus Universitat Weimar (Alemania), Université Rennes2 (França), University College Cork (Irlanda), University of Arts in Poznań (Polònia) Queens University (Belfast, Irlanda), Concordia University (Montreal, Canadà), Idensitat (Barcelona) .

Un programa especulatiu dissenyat per fomentar les pràctiques col·laboratives, la comunitat i els nous enfocaments de l'espai urbà, que inclou seminaris en línia i presencials que exploren l'entorn urbà contemporani i les qüestions del procomú i la comunització a través de la col·laboració interdisciplinària.

L'activitat de Public Arts Garage a Barcelona es basa en els dos mòduls del Public Arts Garage, dissenyats per Alexandra Rogan Toland i Martin Leibinger (Bauhaus-Universität Weimar) en col·laboració amb professors i estudiants de la Universitat de Barcelona, ​​Concordia University (Montreal), Queen's University Belfast (Irlanda del Nord), Université Rennes2 (França) i University College Cork (Irlanda) i desenvolupats a la primavera i estiu de 2022. És una continuació dels diversos compromisos acadèmics i col·laboracions creatives en el marc del projecte internacional Creative Approaches to Public Space (CAPS), encapçalat per Rennes2. Les presentacions de les versions anteriors del Public Arts Garage es van desenvolupar a la ciutat de Barcelona i formen part d'ETC (Espais Temporalment Clausurats) en col·laboració amb Idensitat.

PROCOMÚ I COMUNITZACIÓ

La idea del procomú procedeix del dret romà, es refereix a la res communis, el que pertany a tots, per oposició a la res nullius, que no pertany a ningú. Els béns comuns han estat tradicionalment lligats a la definició de l'estatus de propietat de zones compartides dins una comunitat; un camí, un estany, una platja o un bosc, etc., i durant milers d'anys les comunitats rurals han gestionat col·lectivament determinades zones, per la qual cosa els béns comuns són possiblement la relació més ancestral amb la propietat que coneix la humanitat.

No obstant això, a Caliban i la Bruixa, Silvia Federici (2004) assenyala la manera com el capitalisme floreix a través de la reducció dels bens comuns i la mateixa privatització d'aquestes terres. Com que el tancament d'aquests béns comuns, utilitzats per una comunitat per criar bestiar, pescar, recollir fusta o socialitzar, ha posat en perill la supervivència de comunitats que durant segles havien compartit aquests espais. Els espais comuns eren espais de trobada, solidaritat i socialitat, i la seva funció social era especialment important per a la subsistència i l'autonomia de les dones. Per tant, l'expropiació d'aquests béns comuns ha reduït no només l'espai econòmic i social, sinó també la llibertat per ocupar i activar aquests espais.

Els conceptes contemporanis del procomú i la comunització reconeixen la propietat compartida més enllà de la terra, incorporant coneixements, pràctiques i formes de ser comuns que no estan lligats al fet físic. De fet, el retorn contemporani als béns comuns i les pràctiques de comunització es poden considerar actes que desafien el statu quo.

El Barcelona Public Arts Garage és un programa adreçat a estudiants de doctorat i predoctorat interessats a explorar qüestions relacionades amb l'espai urbà i les pràctiques col·laboratives. Es basarà en els enfocaments col·laboratius desenvolupats durant el projecte Public Arts Garage, per continuar creant ponts entre disciplines diferents i incorporar la diversitat de camps de pràctica, estils acadèmics i estructures de les diferents institucions associades.

El programa explorarà les idees del procomú i la comunització a través de seminaris teòrics (en línia i presencial a Barcelona) i interaccions dins de l'espai públic, establint diferents formes de constel·lacions col·laboratives a través de tallers digitals i in situ.

Public Arts Garage: https://bit.ly/48lTqLv ETC: https://bit.ly/42vyXQf

CAPS: https://bit.ly/48evnyh

IMARTE Research Group: https://bit.ly/3RkToxA

SEE THE PROGRAMME