Skip to main content

Taller Rehacer y expandir la mediación de forma situada
WHO CARES? / 2021-2022

15 juny 2021
PARTICIPANTS 22 persones aforament presencial, 20 persones en línia de l’àmbit de la mediació, l’educació, l’art, les ciències socials i agents culturals.

Formació d’ Idensitat i el Centre Huarte dins del programa Rehacer y expandir la mediación cultural. Nuevas prácticas para un nuevo marco cultural d’AMECUM (15 juny 2021). En aquesta jornada es va convidar a considerar quines serien les bones pràctiques per a una mediació horitzontal i plural, a partir del marc del fer artístic i els llenguatges visuals. Quines serien les estratègies i maneres de fer de l'art que puguin incidir sobre les maneres relació interna en els projectes. La mediació s'entén com un procés compartit, que no només té a veure amb la relació dels espais artístics amb el seu entorn, sinó que afecta també els equips de treball, així com els vincles i la comunicació que es generen al voltant dels mateixos.

Es va treballar la mediació a través de tres línies que s'entrecreuen: la mediació interna, atenent tant el fet comú com a les diferències i singularitats de cada entitat i de cada persona dins d'aquestes entitats; els espais d'escolta i atenció per al treball en medi digital, que requereix cada cop més d'una reflexió i d'un disseny de noves estratègies a causa de l'extensió de l'ús; la creació d'entorns participatius per consolidar comunitats, posant les persones, els seus cossos i les seves necessitats i desitjos al centre dels projectes, generant entorns on conèixer-nos, cuidar-nos i construir relacions a través del que és afectiu. El taller va tenir assistència presencial i virtual.

Taller Amecum2
Taller Amecum4
Taller Amecum5

D’aquest cicle d’activitats dirigit per AMECUM ha sorgit una publicació “Rehacer y expandir la mediación cultural), amb el suport de la Fundación Daniel y Nina Carasso i la colaboració del CRA - Centro de Residencias artísticas de Matadero Madrid.