Skip to main content

ECLECTIS European Citizens 'Laboratory for Empowerment: Cities Shared 
Dédale + Expeditio + ProstoRož + Transforma + Idensitat + Waag Society + Sinapolis

En un context com l'actual, amb un increment de la urbanització i digitalització, les ciutats europees han d'afrontar la acelearación de la fragmentació urbana, social, cultural i econòmica, reforçada per la crisi econòmica.

En aquest sentit, hi ha avui dia una creixent demanda i recerca per part de la ciutadania de processos nous per construir les ciutats, de baix a dalt i de forma participativa, que donin amb respostes innovadores, adaptades a nous usos de l'espai públic. Per això, les ciutats necessiten més que mai explorar les seves fonts creatives a favor d'un desenvolupament intel·ligent, sostenible i inclusiu.

ECLECTIS, European Citizens 'Laboratory for Empowerment Cities Shared, és un projecte de cooperació cultural europeu que té la voluntat d'implementar un procés innovador a nivell europeu per afavorir la integració de les i els ciutadans en la construcció de les ciutats, valorant la diversitat de l' context europeu, el diàleg intercultural i les tecnologies digitals com a recursos per estimular la creativitat i la innovació social.

Durant la realització del projecte, s'estan implementant 6 laboratoris d'experimentació a través de residències artístiques i tallers vinculats al context local, des metodologies col·laboratives i transdisciplinàries, integrant àmbits diversos com: art, planificació urbana, arquitectura, nous usos dels espais i noves tecnologies. Diversos artistes i col·lectius multidisciplinars, en col·laboració amb ciutadans estan treballant conjutamente a Amsterdam, Barcelona, ​​Kotor, Ljubjana, París i Torres Vedras, per resoldre qüestions locals a través de projectes artístics innovadors, experimentant amb eines i metodologies que facilitin la transmissió de coneixements i el potencial per a l'acció en el context urbà.

A partir d'aquestes accions i processos, s'estan experimentant maneres d'intervenir en el context urbà i d'obrir espais per al diàleg entre ciutadans, artistes i agents locals amb l'objectiu de reflexionar entorn a l'espai públic, entès aquest des del seu aspecte físic però també temporal i social.
D'altra banda, les organitzacions associades al projecte han iniciat un procés de reflexió cap a les seves pròpies pràctiques i experimentacions, per valorar-les, i posar-les en pespectiva, des d'una aproximació integradora que va del contxto local a una dimensió més estructural, amb l'objectiu de dissenyar eines i elaborar un esborrany amb recomanacions polítiques concretes. Els resultats del projecte es compartiran amb professionals del sector cultura, de la planificació urbana, amb col·lectius ciutadans i agents locals durant el simposi final, que serà la base d'una publicació que tindrà com a objectiu comunicar a diverses escales, tant locals com europees, les conclusions assolides.

OBJECTIUS

• Destacar la diversitat de l'espai urbà europeu | Des d'una perspectiva transdisciplinària.
• Fomentar la creativitat social i les noves apropiacions de l'espai públic | A partir d'experimentacions col·laboratives
• Iniciar processos d'empoderament per a la transformació del context local | Per impactes a llarg termini

ACTIVITATS

• Residències artístiques per a projectes col·laboratius
• Esdeveniments participatius en el l'espai públic
• Simposi, tallers i activitats de reflexió
• Mediació i comunicació
• Avaluació, anàlisi i publicació

ACCIONS I PROJECTES REALITZATS AMB EL SUPORT D'ECLECTIS:

Flyer Eclectis 2014 br
> Publicació: A contribution from cultural and Creative actors to citizens 'empowerment

És una publicació que recull el resultat del projecte europeu de cooperació cultural ECLECTIS que s'ha desenvolupat entre 2013 i 2014 en les ciutats d'Amsterdam, Barcelona, ​​Kotor, Ljubljana, París i Torres Vedras.

La publicació comprèn la descripció de les activitats desenvolupades a cada ciutat, les recomanacions polítiques i una sèrie de textos crítics d'autors com Casa-Hélène Bacqué, Aidan Cerar, Diana Coelho, Barbara Holub, Maria Kalsta, Michiel de Lange, The mobile city, Rui Matoso, Pascal Nicolas-Le Strat, Paul Rajakovics, Recreantes Cruïlles, Cindy Regalado, Joan Subirats, Zala Velkavrh i Jeffrey Warren.

 

dispositius post convo cat
> Dispositius post

DISPOSITIUS POST és un projecte d'IDENSITAT que proposa diverses fases amb l'objectiu d'imaginar intervencions i usos de l'espai públic en un futur més enllà d'un escenari condicionat per la decadència i la crisi. Es realitza en col·laboració amb el col·lectiu Recreant Cruïlles i en relació amb el solar de Germanetes [Eixample Esquerra de Barcelona].

 

 


SOCIS

Waag Society [Amsterdam|NL] www.waag.org
Prostoroz [Ljubljana|SL] www.prostoroz.org
Expeditio [Kotor|ME] www.expeditio.org
Transforma [Torres Vedras|PT] www.transforma.org.pt
Idensitat [Barcelona |ES] www.idensitat.net
PACT [Paris|FR] www.pact.eu.com
Dédale [Paris|FR] www.dedale.info

Associated partners :
Sinapolis [Beijing|CN] www.sinapolis.net
European Network of Living Labs [Brussels|BE] www.openlivinglabs.eu
Academica [Belgrade|SR] www.academica.rs
Institut Français [Paris|FR] www.institutfrancais.com