Skip to main content

ESTÈTIQUES TRANSVERSALS / IMMUNITAT - COMUNITAT
Residència híbrida d'investigació i producció artística.
SARA GARCÍA
IDENSITAT - Centro Huarte / WHO CARES? /2021- 2022

Tertulies Malvidents i Visites Malvidents
Laura Arensburg / ESTÈTIQUES TRANSVERSALS / IMMUNITAT ~ COMUNITAT 

ESTÈTIQUES TRANSVERSALS / IMMUNITAT ~ COMUNITAT 
Idensitat + Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Vítol. Laboratori per a *resignificar la festa / Febrer - juliol 2022
Cúmul + Idensitat.
ESTÈTIQUES TRANSVERSALS / IMMUNITAT ~ COMUNITAT. 

 

WHO? CARES
2021-2022

Hosting is caring. Partners meeting.
BCN 9 - 10 març / WHO CARES? / 2021-2022

Taller Rehacer y expandir la mediación de forma situada
WHO CARES? / 2021-2022

Coffee & Care
WHO CARES? / 2021-2022