ETI 03ETI BARCELONA
Convocatòria de projectes
Idensitat (ETI-BCN) + La Escocesa (Projectes d'Investigació i Experimentació Artística 2020)
Fase1: Fins el 20.01.2020
Fase 2: Fins 05.04.2020

ETI okETI - Expérimenter une transformation institutionnelle (Experimentar una transformació institucional)


Ecole Nationale d’Art París + Minitremu ONG Cristesti + Fondazione Bottari Lattes Monforte d'Alba