ETI_Experimentar una transformació institucional
BARCELONA
Idensitat + La Escocesa (Projectes d'Investigació i Experimentació Artística 2020)

ETI Barcelona és un projecte d'Idensitat en cooperació amb La Escocesa que proposa un procés col·laboratiu entre artistes i ciutadania per imaginar un nou espai de relació institucional. Mitjançant l'eix temàtic "repensar la institució", es proposa generar un espai de transició, sensible a la interacció entre pràctiques socials i creatives, on sigui possible repensar altres llocs per a la cultura, des de les noves complexitats socials i la diversitat de públics. ETI Barcelona és part de el projecte europeu ETI (Experimenter uneix Transformation Institutional) liderat per École Nationale d'Art (ENDA) - París, amb Idensitat - Barcelona, Fondation Bottari Lattes - Torí i Minitremu - Targu-Mures.

ÍNDEX D'APARTATS:
CONTEXT DE TREBALL
PROJECTE EN DESENVOLUPAMENT_PLI-É COLLECTIVE
ETI BARCELONA - ARXIU DE VÍDEO_IDENSITAT
BASES DE LES CONVOCATÒRIES
INFORMACIÓ GENERAL D’ETI (Expérimenter une transformation institutionnelle)
CRÈDITS


CONTEXT DE TREBALL
ETI Barcelona situa la pràctica creativa en el marc de la investigació i redefinició dels contextos entesos des d'una visió crítica, contradisciplinar i orientada a detectar, definir i proposar accions concretes. La participació en aquest procés ha de ser duta a terme per un artista, en col·laboració amb una altra persona vinculada a una entitat o institució no artística de barri de Poblenou (Barcelona), que conjuntament amb Idensitat i La Escocesa, definiran la concreció del procés.

ETI Barcelona s'estructura a través de:

- Investigació-acció en residència. 2 projectes d'investigació artística que explorin les transformacions i els nous imaginaris relacionats amb l’institució. Tots dos projectes es seleccionaran en dues convocatòries diferents. El primer projecte s'ha seleccionat entre els presentats a "Projectes d'Investigació i experimentació artística 2020" i el segon, es seleccionarà en la convocatòria articulada per ETI-Europe (www.eti-europe.eu).

A través de les dues convocatòries s'activaran els projectes que formaran part d'ETI - Barcelona.

- Grup de treball. El grup de recerca es configura amb els/les artistes seleccionades en la convocatòria, conjuntament amb IDENSITAT i la ESCOCESA per contribuir a donar forma a el marc que planteja ETI Barcelona. Aquest grup d'articular una investigació indagant, compartint i repensant metodologies sobre les relacions entre institució artística i institució extra-artística. El grup de treball serà impulsat en paral·lel a la investigació-acció i es reunirà a La Escocesa puntualment durant el desenvolupament de la mateixa.

ETI, com a projecte general, conclourà amb una jornada organitzada a París el 2021 on es presentaran tots els experiments realitzats a Barcelona, Targu-Mures, Torí i París.


PROJECTE EN DESENVOLUPAMENT
Imaginaris Asèptics (pli-é collective) - ETI Barcelona

pli-é collective és un grup de recerca i curadoria format per Eva Paia, Marina Ribot Pallicer i Angelica Tognetti. Des d'aquest espai compartit, tenen com a objectiu la recerca de formes i eines per problematitzar l'espai museístic com a espai institucionalitzat.

ClaudiaVentola VisionesPerifericas br3
Amb la proposta “Imaginaris asèptics” plantegen una investigació que envolta el conjunt de relacions i analogies entre espai museístic i espai clínic (les seves característiques arquitectòniques i relacionals), així com l'anàlisi del conjunt de normes higienistes que els sostenen. Aquests temes els permeten reflexionar sobre la tasca curatorial, retornant a la seva accepció original: la que la relaciona amb la cura; imaginar altres formes de fer art més enllà de la cub blanc i obrir debats sobre la creació de noves institucionalitats que es proposin com a espais càlids i oberts.

Per a això volen posar en pràctica les diferents dinàmiques de treball que han desenvolupat com a col·lectiu: situant els processos d'escolta i de cura en el centre de tota intervenció.

Grup de conversa: Aquest grup està format per pli-é collective (Eva Paia, Marina Ribot Pallicer i Angelica Tognetti), conjuntament amb IDENSITAT i la ESCOCESA per contribuir a donar forma a el marc que planteja ETI Barcelona.

Aquest grup articula una investigació indagant, compartint i repensant conceptes com cures, contagi, contacte, cos, vulnerabilitat col·lectiva, prenent com a punt de partida el seu projecte "Imaginaris asèptics" que investiga sobre les relacions entre institució artística i institució mèdica.

El grup es reuneix periòdicament per fer una sessió de lectura i conversa amb l'objectiu de crear un arxiu documental accessible per a tothom, per seguir pensant juntes i imaginar altres escenaris possibles. Aquest fitxer estarà ubicat a dues pàgines web, en Idensitat i en Pli-è collective, acollint formats diferents per a traslladar les converses de el grup a l'esfera pública. L'objectiu és ampliar el diàleg i visibilitzar la investigació a través de les diferents lectures i visions. Creant així, un relat divers i dispar.


ETI BARCELONA - ARXIU DE VÍDEO_IDENSITAT
En el marc de el projecte ETI, Idensitat ha creat un projecte audiovisual en el que recull de forma creativa elements de el procés a partir d'interaccions amb els diferents agents implicats. 

CÀPSULA 1: CUIDAR
Vídeo: Extracte de el grup de conversa format per Idensitat i Pli-é collective en el projecte Imaginaris asèptics, d'Pli-é collective (grup de recerca i curadoria format per Eva Paia, Marina Ribot Pallicer i Angelica Tognett).

CÀPSULA 2: TRANSFORMAR
Vídeo: fragment de l'article: Contagiar-se. El futur de les relacions institucionals entre art i educació estan condicionades pels bacteris, els monstres, els espais zombi, els sistemes emergents i tot tipus d'hibridacions mutants. / Revista "Arxiu de pràctiques col·laboratives" de l'Institut Do It Yourself (Todo x la Praxis)


ETI - Expérimenter une transformation institutionnelle (Experimentar una transformació institucional)


Ecole Nationale d’Art París + Minitremu ONG Cristesti + Fondazione Bottari Lattes Monforte d'Alba

El projecte és el primer esdeveniment europeu dedicat a noves formes d’institucions artístiques contemporànies. Es basa en l’aparició de pràctiques artístiques que es materialitzen d’una altra manera que no pas en obres d’art. Actuant a través d’altres sectors econòmics que no sigui l’art, aquestes pràctiques artístiques incorporen dinàmiques d’intercanvi i valors externs a l’art, a partir dels quals la institució es podria reformular.

Els objectius de l'ETI són experimentar noves maneres i configuracions per a les institucions artístiques. El projecte serà una oportunitat, per al públic i artistes compromesos, per reformular tres institucions artístiques europees mitjançant les seves pròpies pràctiques, per tal de qüestionar-se com la institució es pot tornar a articular en la societat del segle XXI.Eti proposa posar la diversitat de ciutadans, agents del món de l'art, i artistes al centre de la institució per establir noves relacions. Per tant, permetrà als artistes i experts implicats formular noves interaccions amb la gestió i programació de les organitzacions. D’aquesta manera, el projecte preveu passar d’una lògica de democratització (difusió d’un mateix objecte cultural al mateix conjunt d’espectadors) a una lògica de democràcia cultural (l’espectador aporta els seus coneixements a l’objecte d’experimentació ).

Amb ETI serà possible experimentar amb la capacitat de la institució per transformar-se integrant una diversitat artística que li és aliena, ja que aquestes pràctiques interaccionen amb sectors externs al sector artístic tradicional.Els artistes aporten un ecosistema on es desenvolupa la pràctica artística: socis, col·laboradors o infraestructures que són el seu mitjà de producció, de difusió i recepció. Aquest ecosistema es regeix per altres formes d’interacció que les que hi ha a la institució de l’art, d’una banda perquè aquestes interaccions existeixen fora de la institució de l’art i, d’altra, perquè la naturalesa de les seves pràctiques posa en dubte en gran mesura l’estatut del públic-espectador. De fet, la naturalesa d’aquestes pràctiques no implica la visibilitat d’un únic objecte, sinó activitats que es poden abordar de diverses maneres. L’estratègia general del projecte és implementar en institucions artístiques continguts i artistes diferents dels que ofereixen, posant a l’abast europeu especificitats i qüestions locals. Una altra dimensió de l’estratègia consisteix a articular-se amb l’experimentació dels socis que no provenen del sector de l’art. En definitiva, es tracta de canviar la naturalesa pròpia de la institució artística que participa en el projecte de manera inexplorada.


CRÈDITS

WEBSITE

Membres del projecte ETI
Escuela Nacional de Arte (ENDA) - http://www.enda.fr
Fundación Bottari Lattes (Turín, Italia) - http://www.fondazionebottarilattes.it
Minitremu (Targu-Mures, Rumania) - http://www.facebook.com/minitremu
Idensitat (Barcelona, España). - http://www.idensitat.net

Socis del projecte
Instituto Francés de Barcelona, Instituto Francés de Cluj-Napoca (Rumania) Alianza Francesa de Turín (Italia).
La Escocesa (Barcelona).
El projecte ETI està cofinançat pel programa Creative Europe de la Unió Europea.


 

ETI LOGOS TOTS WEB


@IDENSITAT 2020