ET publicacio cast 00PUBLICACIÓ ESTÈTIQUES TRANSVERSALS
Art, acció educativa i ciutats mitjanes.
MANRESA - AVINYÓ - BRONX

Els projectes que es presenten en la publicació

La publicació recull projectes realitzats a la ciutat de Manresa i a la població d'Avinyó. Estètiques Transversals va portar a terme la primera edició en col·laboració amb Cal Gras, l’Alberg de Cultura d’Avinyó i el Museu Comarcal de Manresa (2012). La segona, per la seva banda, ho va fer amb el Museu Comarcal de Manresa (2014-2015). Aquestes dues edicions es recullen aquí i són l'antecedent de la tercera edició que s'ha portat a terme entre el 2016 i el 2017 a les ciutats de Manresa, Mataró, Vilanova i la Geltrú, dins del context de Barcelona; i a Burlada, Huarte i Villava en el context de Pamplona. Les propostes que aquí es presenten pertanyen a aquest espai híbrid que posa en relació l’espai natural i la trama urbana a partir de diferents estratègies.
Cada projecte es presenta amb un text convidat.

Circulació de Tanit Plana
Records d’Avinyó i Records del Bronx, Nicolás Dumit Estévez
Unitat Mòbil del Paisatge, Mixité (Marta Carrasco i Sergi Selvas)


ÍNDEX
7- ESTÈTIQUES TRANSVERSALS
Ramon Parramon
12- RECORDS D’AVINYÓ I RECORDS DEL BRONX. NICOLÁS DUMIT ESTÉVEZ
15- DIA A DIA
Nicolás Dumit Estévez
28- EL COMPROMÍS TRANSATLÀNTIC DE NICOLÁS DUMIT ESTÉVEZ
Sara Reisman
36- CIRCULACIÓ. TANIT PLANA
39- VIATGE EN RAMAT
Oriol Fontdevila
51- UMP-UNITAT MÒBIL DEL PAISATGE. MIXITÉ (Marta Carrasco i Sergi SELVAS)
58- UNITAT MÒBIL DE PAISATGE. LA FRAGILITAT DEL MÈTODE, EL PODER DE LA COL·LABORACIÓ /
EL PODER DEL MÈTODE, LA FRAGILITAT DE LA COL·LABORACIÓ
Aida Sánchez de Serdio Martín
74- English texts

ISBN: 978-84-608-1930-1
DL: B 21953-2017

> Descarrega la publicació en PDF

ET publicacio04ET publicacio03ET publicacio02