womanresa maremanyaPUBLICACIÓ IL·LUSTRADA (WO)MANRESA
Raquel Friera per a Camins Il·lustrats, Vilanova i la Geltrú 2019.

Raquel Friera realitza una adaptació del projecte (Wo)Manresa desenvolupat en el marc d'Estètiques Transversals 2016 - 2017. Camins il·lustrats és un projecte d'Idensitat realiztat per a #Bibliolab de la Dioutació de Barcelona on es treballa conjuntament amb les biblioteques públoques per tal d'apropar pràctiques artístiques als entorns de lecutra. En aquest projecte s'ha realitzat una exposició que recopila llibres il·lustrats, alguns d'ells basats en projectes artístics col·laboratius, com és el cas de (Wo)Manresa.

(Wo)Manresa s'inscriu en una línia de treball que Raquel Friera està realitzant des de 2015 anomenada Feminizing Art History. L'artista reinterpreta una sèrie de performances històriques realitzades per homes. (Wo)Manresa s'inspira aquesta vegada en l'acció anomenada Manresa que l'artista alemany Joseph Beuys va realitzar, el 1966, a la galeria Schmela de Düsseldorf. L'artista pren el viatge com a fil conductor en la performance de Beuys, però des d'un camp imaginari, no simbòlic, i socioeconòmic. Arrelant més precisament en el context actual, la proposta de Raquel Friera realitza una sèrie de desplaçaments orientats cap a la crítica de gènere i el treball i interpretarà així les "ferides" de l'obra de Beuys a partir del món laboral de les dones, aprofundint més precisament en la compatibilitat / incompatibilitat del "treball reproductiu" (treball domèstic i de cura) i el "treball productiu" o treball remunerat. A partir de cinc trobades i debats amb diverses dones de Manresa, el projecte imagina possibles llocs on aquestes problemàtiques laborals i socioeconòmiques estiguessin solucionades. El viatge individual de Beuys entre elements simbòlics quedarà així desplaçat com un viatge compartit cap a un destí imaginari creat i ideat per un grup de dones, format per: Dolors Bosch, Maite Casals, Fina Gil, Dolors Reifs, Rosa Serra i Cristina de Zárate.

El projecte ha pres com a resultat la creació d'una línia de tren imaginària amb cinc parades que corresponen a cinc ciutats dissenyades per aquest grup de dones, partint de dinàmiques on s'han identificat les problemàtiques del treball productiu i reproductiu i formulat solucions de creatives. Els mapes resultants, que tenen una estètica imitant al material promocional de Renfe, estaran disponibles a l'estació de tren de Manresa al costat d'unes postals que els viatgers podran agafar.

Les il·lustracions de la lína (Wo)Manresa han estat realitzades per: Emma Gascó, Inma Serrano, Isa Ruiz, Sònia Estévez i Núria Frago.