• Home
  • idmultilingual

VIDEO IDENSITAT.

Activar una sèrie d'accions que no tan sols ens transmetin dades i resultats dels projectes en curs, sinó que involucrin activament als ciutadans com a part de les activitats i fomentin el diàleg sobre les complexitats de la ciutat contemporània. La tecnologia i les eines audiovisuals estimulen la creació col·lectiva i la interacció cultural i activen projectes de producció artística i accions educatives que incideixen en la transformació del lloc on es desenvolupen. Per donar compte i poder fer un retorn social a l'altura del recorregut processual en el qual es basen els projectes desenvolupats per Idensitat, es necessita un fort suport en la tecnologia i en les possibilitats de l'audiovisual com a eina de participació, retorn i transformació social.


@IDENSITAT 2020