PLEASED TO MEET YOU

Nicolás Dumit  Estévez

L'experiència desenvolupada per Nicolás Dumit Estévez amb aquest projecte ha consistit en la realització d’una estada de dos mesos a Calaf, amb la finalitat de conèixer i relacionar-se amb el major nombre d'habitants possible. Al llarg d'aquest procés d'interacció l’artista va plantejar formes d’establir dinàmiques de relació entre ell com a visitant i els residents de Calaf, i així va arribar a invertir, amb el transcurs del temps, la seva condició de visitant per convertir-se en un ciutadà més.

 El fet de traspassar el llindar que separa la mirada turística de l'activitat quotidiana, passar de ser estrany a esdevenir local, implica conèixer una sèrie de normes internes i l' intercanvi de coneixement que es deriva de tot procés de relació. Part d’aquest treball ha consistit en provocar una sèrie de trobades amb grups i col·lectius, amb la idea de generar la confiança necessària amb la gent per aconseguir compilar a l’entorn de 1.000 imatges realitzades per l’artista o cedides pels mateixos habitants. A partir d’aquesta experiència s’ha realitzat la publicació Pleased To Meet You. Àlbum de Fotos de Calaf en un format d’àlbum de fotos familiar. Aquest treball constitueix una síntesi que va més enllà de la mera documentació del procés, i és el fruit d'haver articulat una relació vivencial amb la participació de nombroses persones que van acceptar formar part d'aquest projecte col·lectiu.