Skip to main content

Year/s: 1989, 2014
Project title: Todos juntos podemos parar el sida

Continue reading

Year/s: 2005-2009
Project title: REpensar Barcelona - REcuperar la Ciutat

Continue reading

Year/s: 2007
Project title: Recorridos. 1978-1983. (Walks, 1978-1983)

Continue reading

Year/s: 2014
Project title: Le Camion de Zahïa. Conversations après le paradis perdu

Continue reading

Year/s: 2011
Project title: Desde mi balcón: Espacio público: rutinas, pluralidad y democracia

Continue reading

Year/s: 2014
Project title: 14J. Acció el CIE: Portem el CIE al centre

Continue reading

Year/s: Started 2004
Project title: Recuperem l'Ateneu Enciclopèdic Popular

Continue reading

Year/s: Started 1983
Project title: Casal dels Infants per l'acció social als barris

Continue reading

Year/s: Started during the 2004-2005 course
Project title: Xamfrà, Centre de Música i Escena del Raval

Continue reading

Year/s: Started 1975
Project title: Casa -Taller de Marionetas de Pepe Otal

Continue reading

Year/s: Started 2002 (ongoing)
Project title: XER. Xarxa Educativa del Raval

Continue reading

Year/s: Started 1996 (ongoing)
Project title: Projecte Infància Raval

Continue reading

Year/s: Started2013 (ongoing)
Project title: Senyalem la memòria. Treball invisible

Continue reading

Year/s: Started 2014 (ongoing)

Project title:
Agora Juan Andrés Benítez

Continue reading

Year/s: Started 1998/2000 with the project La Ciutat de les Paraules
Project title: AlmaZen

Continue reading